ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Unge har naiv forståing av Instagram

Det viser forsking frå OsloMet, publisert på Forskning.no. For å finne ut korleis ungdommar tolkar bilde på Instagram og korleis dei handterer kroppspress og kroppsideal,...

Lettleste bøker gjer at vaksne med dysleksi føler seg dumme

– Alle vi intervjua var gjennomgåande negative til måten tekstane var sett opp på. Dei syntest det såg ut som barneskulebøker, og det fekk...

Studie: Menneske kan kjenne att 5.000 ansikt

Forskarar frå universitetet i York i Storbritannia har lansert den første studien i sitt slag, publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B. –...

Cannabis meir skadeleg for tenåringshjernen enn alkohol

Studien fann at effekten på åtferd og på evna til å tenke og hugse, var verre for ungdom som røyka cannabis enn for dei...

Forskarar: Torsk kan førebyggje nyresvikt

Forskarane i Bergen har testa ut verknadene av torskeprotein på rotter, og resultata tyder på at inntak av torskeprotein kan førebyggje nyresvikt hos overvektige....

Ny studie: «Junk food» aukar risikoen for depresjon

Ei ny studie viser at å ete «junk food» aukar risikoen for å verte deprimert, melder The Guardian. Studien oppmodar difor legar til å gje kostholdsråd...

– Ein må vere streit for å sei at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det

– Skildringane me har for det å vere lesbisk eller homofil, er laga for å skildre eit avvik frå heteronormen. Det står i eit...

Visste du dette om havet?

Forskarar i dag har stort sett halde seg til område over åtte hundre meters djupn, både fordi det er meir avansert å dykke lengre...

Stort gjennombrot: Kan ha funne tidssansen

Forskarane ved Kavliinstituttet har oppdaga eit nettverk av hjerneceller som uttrykkjer tidssansen gjennom opplevingar og minne. Funnet fortel om korleis hjernen set saman tid...

Norsk studie: Forskjell på fedme blant jenter og gutar

Tiltak mot fedme og overvekt hos barn og unge har berre vist seg å lykkast i avgrensa grad. Lisa Ha Barstad er klinisk ernæringsfysiolog og...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE