ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Visste du dette om havet?

Forskarar i dag har stort sett halde seg til område over åtte hundre meters djupn, både fordi det er meir avansert å dykke lengre...

Stort gjennombrot: Kan ha funne tidssansen

Forskarane ved Kavliinstituttet har oppdaga eit nettverk av hjerneceller som uttrykkjer tidssansen gjennom opplevingar og minne. Funnet fortel om korleis hjernen set saman tid...

Norsk studie: Forskjell på fedme blant jenter og gutar

Tiltak mot fedme og overvekt hos barn og unge har berre vist seg å lykkast i avgrensa grad. Lisa Ha Barstad er klinisk ernæringsfysiolog og...

Kvifor et folk meir kjøt enn nokon gong i Vietnam?

Vietnamesiske matvaner er i rask endring. Folk et meir no enn nokon gong, og dei et mykje meir av kjøt og andre animalske produkt. Forskar...

– Eitt av dei største etiske problema for vitskapen i dag

Ellen Roche var ein 24 år gammal, frisk bioanalytikar ved universitetet Johns Hopkins' forskingslaboratorium for astma. I mai 2002 sa hun ja til å...

Å tenke høgt, gjer oppgåveløysing enklare

Ein ny studie viser at om du snakkar med deg sjølv blir det enklare for deg å løyse oppgåver, melder Dailymail. I studien utført av...

Å halde kvarandre i hendene kan dempe smerte

Ein studie utført av forskarar ved University of Colorado og Universitetet i Haifa, viser at om du held hender med ein kjærast du er...

Fleire vel marihuana i staden for alkohol og sigarettar

– I den grad desse trendane held fram, og fleire unge startar med marihuana som deira første rusmiddel, kan det bli større behov for...

Ein eller annan stad er det nokon som øydelegg ozonlaget

– Eg har målt atmosfæren i 27 år, og dette er det mest overraskande eg har sett, seier Stephen Montzka til The Guardian. Han jobbar ved US National...

Nordmenn er overraska over eigne utslepp, og lite villige til å kutte

– Forskinga vår viser tydeleg at vi ikkje vil lykkast med å kutte nok utslepp frå private husstandar viss vi skal basere oss på...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE