ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Dine korona-opplevingar kan hamna på museet

Norsk folkemuseum ynskjer no å samla inn folk sine historier om livet under koronakrisa. Korleis er kvardagen blitt påvirka? Korleis oppfører du deg? Kva...

Forskarar vil gjere koronaanalyse av avløpsvatn

Niva, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet har søkt Forskingsrådet om midlar til kloakkanalysar for å sjå om vatnet kan avdekkje virusomfanget. Ei overvaking i avløpsvatn...

Frp vil ha eggdonasjon og assistert befruktning

På ein pressekonferanse på Stortinget onsdag, sa Framstegspartiet sin helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, at dei ynskjer ei meir liberal bioteknologilov, melder NPK. Frp meiner at...

1 av 8 stolar ikkje på klimaforskinga

Det kjem fram i den siste befolkingsundersøkinga frå Forskningsrådet, laga av Kantar. Dei har undersøkt folk si tillit til all forsking, som viser at 83...

Møt katten som var med å skriva ein fysikk-rapport

Fysikk-rapporten handla om atom sin oppførsel utifrå ulike temperaturar. Rapporten, med tittelen Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc 3He, er skriven av professor Jack H. Hetherington...

Desse kleda kan dramatisk betre batteritida på telefonen din

Visste du at trådlause dingsar brukar opp mykje av batteritida si til å sende ut radiobølgjer i alle retningar? Medan telefonen din leitar etter Bluetooth-samankopling...

Når isen flyttar seg, må selen følge etter – rett i gapet på isbjørnen

Saka er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet, og er gjengjeve med velvilje. Klappmyss og grønlandssel er begge isavhengige selar. Ungane deira blir fødde på isen og...

Jenter kjem også i stemmeskiftet

– Jentene si stemme søkk med ei og ei halv tone. Til samanlikning søkk gutane si stemme ein heil oktav, seier musikklektor Runa Hestad...

Studie: Fleire kvinnelege politikarar fører til meir ambisiøs klimapolitikk

Mange meiner politikarar er ein nøkkel for å greia å møta klimakrisa med nok handling. Ein ny studie viser at kvinnelege politikarar, kan føra...

På polartokt for å betre vêrvarslinga

– Dei unike observasjonsdatasetta som vi forventar frå denne feltkampanjen vil bidra til å avdekkje svakheiter i vêrvarslings- og klimamodellar, og vi vil bruke...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE