ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Desse mutant-kaninane går på to bein

– Om ein introduserte den same mutasjonen i menneske ville ein ikkje fjerna hopping, men det ville endra bevegelsane våre på ein annan måte,...

Alexander Harald Sandtorv har skrive bok om dei eklaste tinga han veit

Saka var først publisert på Framtida Junior. Der kan du også lese om Andréa Othilie (12) som har ei stor rolle i den nye julekalendaren...

NTNU vil bidra til å sikra billegare medisinar og teknologi til fattige land

NTNU har innført etiske retningslinjer for å auka tilgangen globalt til teknologi, idear og resultat som er utvikla med bidrag frå universitetet. Pål Romundstad, prodekan...

For første gong har TIME kåra Årets barn

– Eg ser ikkje ut som ein typisk vitskapsmann. Alt eg ser på TV er at det er ein eldre, ofte kvit mann som...

Lykkemålar slår fast: 2020 er det tristaste året på lang tid

Sidan 2008 har amerikanske forskarar målt lykkenivået i USA ut frå Twitter-meldingar. Konklusjonen så langt: 2020 er det tristaste året dei siste tolv åra. Det syner...

Ni av ti nordmenn stolar på forsking

Forskingsrådet har for niande gong fått Kantar til å gjennomføre ei måling av kor stor tillit nordmenn har til forsking. – Vi ser at koronasituasjonen...

Fleire har trua på vitskap etter koronapandemien

For første gong på fleire år aukar talet på dei som har trua på vitskap, syner ei ny studie. I den årlege rapporten 3M State...

Ingen auke i psykiske plager blant unge

Etter ein lengre periode der stadig fleire ungdommar har rapportert om sviktande psykisk helse, ser det ut til at utviklinga no flatar ut. 85 prosent...

Ny studie: Horror-fans taklar pandemi-tida betre

Det har for mange vore eit skremmande år så langt, med den største pandemien verda har sett sidan spanskesjuka i 1920. No har forskarar i...

6 av 10 seier dei har brote karantenereglane: Ungdomen flinkast

I undersøkinga har 1.704 personar som har vorte sette i karantene eller isolasjon, vorte spurt om dei har følgt reglane. Berre 42 prosent svarer at...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE