Forsking: Kua kan sjå i mørkna

Ein svensk forskar har forska på kor godt kua ser i mørkna. Det viser seg at ho ser like godt i både dagslys og mørke.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Forskingsprosjektet tok utgangspunkt i kva for belysing bønder burde ha i fjøset med storfe, skriv forskning.no.

Forskar Sofia Lindkvist ved Sveriges landbruksuniversitet konkluderte med at kyr ser utmerkt godt i mørkna, og at dei ikkje treng lys om natta.

Eksperimentet gjekk ut på at kyrne skulle følgja ei bane med hindringar i fjøset. Dei gjekk like uhindra i mørkna som dei gjorde i klart lys.

I Sverige er det lovpålagt med nattbelysing til kyrne.

– Kyrne ser bra i mørkna og det finst eigentleg ikkje noko grunnlag for kravet i den svenske dyrevernlova om at kvegdyr må ha på lys om natta, seier Lindkvist i ei pressemelding.

Bilete av ei kvit indisk ku.

Kyr er heilage i hinduismen, difor oppmodar den indiske regjeringa til å klemme ei ku på valentinsdagen. Foto: Hanu B Krishna/Pixabay