ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Forskingsrådet deler ut 870 millionar kroner til forskartalent

Pengane blir delt ut gjennom ordninga Fri prosjektstøtte (FRIPRO), som er ein open konkurranse for forsking innanfor alle fagområde og tema. Forskingsrådet fekk 1.280...

Kinesisk forskar: – Verdas første gen-redigerte menneske er fødde

– To vakre kinesiske jenter, Lulu og Nana, kom grinande til verda akkurat som ein kvar annan baby for nokre veker sidan. Jentene er...

Unge har naiv forståing av Instagram

Det viser forsking frå OsloMet, publisert på Forskning.no. For å finne ut korleis ungdommar tolkar bilde på Instagram og korleis dei handterer kroppspress og kroppsideal,...

Lettleste bøker gjer at vaksne med dysleksi føler seg dumme

– Alle vi intervjua var gjennomgåande negative til måten tekstane var sett opp på. Dei syntest det såg ut som barneskulebøker, og det fekk...

Studie: Menneske kan kjenne att 5.000 ansikt

Forskarar frå universitetet i York i Storbritannia har lansert den første studien i sitt slag, publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B. –...

Cannabis meir skadeleg for tenåringshjernen enn alkohol

Studien fann at effekten på åtferd og på evna til å tenke og hugse, var verre for ungdom som røyka cannabis enn for dei...

Forskarar: Torsk kan førebyggje nyresvikt

Forskarane i Bergen har testa ut verknadene av torskeprotein på rotter, og resultata tyder på at inntak av torskeprotein kan førebyggje nyresvikt hos overvektige....

Ny studie: «Junk food» aukar risikoen for depresjon

Ei ny studie viser at å ete «junk food» aukar risikoen for å verte deprimert, melder The Guardian. Studien oppmodar difor legar til å gje kostholdsråd...

– Ein må vere streit for å sei at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det

– Skildringane me har for det å vere lesbisk eller homofil, er laga for å skildre eit avvik frå heteronormen. Det står i eit...

Visste du dette om havet?

Forskarar i dag har stort sett halde seg til område over åtte hundre meters djupn, både fordi det er meir avansert å dykke lengre...
ANNONSE

MEIR OM Utruleg

MEST LESE