ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Utsleppet frå norsk olje og gass kan vere ti prosent høgare enn rekna med

Metan er ein kraftig drivhusgass. For kvar kilo metan i atmosfæren, er oppvarmingseffekten over 100 år den samme som for 25 kilo CO2. Det...

Jernalderen: Nordmenn tilpassa seg kaldare klima

Forskingsresultata, som førre veke vart publisert i tidsskriftet Royal Society Open Science, har vekt internasjonal merksemd og er mellom anna omtalt i National Geographic. Det...

– Klimasøksmål har vunne fram i andre land

Saka er henta med velvilje får uib.no. 4.januar blei den norske staten frikjent for brot på miljøparagrafen i Grunnlova, etter at Greenpeace og Natur og Ungdom...

Difor er skrekkfilm så populært

Skrekkfilm er eit relativt nytt fenomen i historisk samanheng. Vi kjenner likevel til skrekkhistoriar som går heilt attende til dei gamle greske bystatane for meir...

Skal forska på ny teknologi i landbruket

Ruralis, tidlegare Norsk senter for bygdeforsking, har fått 4,8 millionar kroner til prosjektet. – Dette handlar om meir enn reiskapar til å hengja på traktoren,...

Nordmenn blir ikkje dummare

Videnskap.dk har undersøkt det vitskapelege grunnlaget for artikkelen, som blei plukka opp av det danske nyheitsbyrået Ritzau og sitert i ei rekke danske medium....

Fattige er klokare enn rike

To studiar - ei undersøking frå regionar som varierer i økonomisk velstand og ei representativ laboratorieundersøking med utval av vaksne frå arbeids- og middelklassbakgrunn...

Nordmenn blir dummare – dette kan DU gjera

Etter fleire tiår med stadig aukande intelligens i dei nordiske landa har trenden snudd, ifølgje ein artikkel i tidsskriftet Intelligence. I dei norske målingane er...

Førte til rask nedgang i spedbarnsdødstal

Året er 1887. Noreg er på denne tida eit fattig land. Olja ligg framleis under bakken og velferdsordningar er det enno lite av. Dødstala...

Kan ikkje konstruera klokskap

Først, la meg fortelja deg kor smart eg er. Så smart. Femteklasselæraren min sa at eg var gåverik i matematikk, og når eg ser...
ANNONSE

MEIR OM Genteknologi

MEST LESE