ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsking

Tema: Forsking

Ville pingvinar har passert spegltesten, men berre så vidt

Å kjenna att seg sjølv vert sett på som ein viktig indikator på intelligens blant dyr. Testen vert kalla mirror self-recogntion (MSR) og har...

Halvparten av isbreane i verda kan vere borte innan 2100

Det er særleg dei mindre isbreane som står i fare for å forsvinne, viser den nye studien som er publisert i tidsskriftet Science. Forskinga...

Streikeramma elevar kan tape pengar resten av livet

Manglande undervisning grunna lærarstreiken kan ha påverknad for kor mykje pengar elevane vil klare å tene i framtida, skriv ung.forskning.no. Frå 1983 til 2014 opplevde Argentina...

Forskingsartikkel gav studentar 160 millionar kroner tilbake

– Det viser at arbeidet ein gjer på kontoret ikkje er bortkasta, seier førsteamanuensis Marius Storvik til Khrono. Han har skrive forskingsartikkelen «Er studentsamskipnadenes depositumspraksis...

Kuttar forskingskonkurranse for unge

Sidan 1968 har Forskningsrådet kåra årets Unge forskere. No vert heile konkurransen lagt ned. – Deltakarane i konkurransen har i ei årrekkje begeistra oss med...

2 millionar år gammalt DNA funne på Grønland

Dei siste åra har forskarar klart å hente ut DNA frå gamle knoklar, frå jord i grotter og botnen av innsjøar. Arvestoffet fortel både om naturen...

Studie: Tenåringar sin hjerne vart fortare eldre under pandemien

Dei som deltok i studien rapporterte også meir alvorlege symptom på angst, depresjon og tungsinn, låg sjølvtillit, frykt og vanskar med å regulere kjenslene...

Forskarar slår fast Greta-effekt

Sidan 2017 har forskarar frå NTNU late nær 3.000 ungdommar frå 17–20 år fortelje fritt kva dei meiner er viktig i det norske samfunnet,...

Vekas viktigaste: Regnboge-armbind, klimakompensasjon og livsfarleg rusmiddel

Tyskland tek FIFA til retten over armbind Fleire fotballandslag har blitt nekta å bruke armbind til støtte for homofile i VM i Qatar. Det internasjonale...

Diamantstøv og speglar i verdsrommet: Kan desse løysingane vere med på å redde klimaet?

Denne saka stod først i Framtida Junior si temautgåve om klima. Der kan du òg lese om kva Ella (12) ville gjort om ho...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE