ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fattigdom

Tema: Fattigdom

Regjeringsplattforma vil ikkje redusere fattigdom i verda

– Regjeringsplattforma bekreftar ein skremmande trend der norske interesser trumfar fokus på fattigdomsnedkjemping og utvikling, seier Tuva Krogh Widskjold, leiar for Changemaker, til Framtida. – Bruk...

Fattige er klokare enn rike

To studiar - ei undersøking frå regionar som varierer i økonomisk velstand og ei representativ laboratorieundersøking med utval av vaksne frå arbeids- og middelklassbakgrunn...

Generasjonskamp – den nye klassekampen?

Vi veit at dei unge slit mest med arbeidsløyse i landet, at stadig fleire blir deprimerte og at talet på unge som blir uføretrygda...

100.000 fattige barn i Noreg

Det kjem fram i rapporten « Fattigdom og levekår i Norge » som vart lagt fram av Nav i førre veke. – Årsaka til dei...

– Aukande fattigdom i Noreg

Resultata i Nav-rapporten «Fattigdom og levekår i Noreg» bekymrar, skriv Klassekampen. – Det går ikkje rette vegen. Delen med låg inntekt aukar over tid, samtidig...

Unge søv dårlegare når foreldra får pengeproblem

Ein ny internasjonal studie viser at brå forverring av familieøkonomien når barna er små, gir søvnvanskar i ungdomsåra. Studien, som har gått over sju år,...

Risiko for meir barnefattigdom i Noreg

– Hensikta er å sette søkelyset ikkje berre på allereie eksisterande fattigdom, men også på risikoen for at den skal auke. Det er snakk...

Krev auka barnetrygd for å hindre fattigdom

Forumet er sett saman av tolv landsdekkjande organisasjonar som representerer alt frå leigebuarar og åleineforsørgjarar til rusavhengige og tidlegare straffedømde. Nyleg lanserte dei kampanjen...

Eitt av ti norske barn lever i fattigdom

– Det er no over 98.000 barn som veks opp i relativ fattigdom i Noreg. Det svarar til 10 prosent av alle barn. Delen...

Ny studie: – Barn i fattige familiar mistrivst oftare på skulen

Ti prosent av barn med låg sosial status seier dei mistrivst på skolen. Det kjem fram i ein ny studie, melder NRK. Forskar Tormod Bøe, har...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE