Fattige er klokare enn rike

Dei som kjem frå lågare sosial klasse har betre sosiale ferdigheiter enn dei frå høgare sosiale lag.

Arnt Olav Foseide
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

To studiar – ei undersøking frå regionar som varierer i økonomisk velstand og ei representativ laboratorieundersøking med utval av vaksne frå arbeids- og middelklassbakgrunn – var grunnlaget for forskinga.

Dei fann at ein argumenterar mindre klokt når den andre personen som er involvert i situasjonen har lågare sosial status enn ein sjølv har.

Funna indikerte at høgare sosial klasse gjev mindre sjanse for at eit individ treff kloke avgjerder i høve til mellommenneskelege situasjonar. Utdanning, urbanisering, ulik inntekt, demografiske faktorar som alder og kjønn, og andre faktorar hadde langt mindre å seie.

Effekta var klar og tydeleg både blant unge og middelaldrande, men ikkje blant dei aller eldste.

– Folk som veks opp i eit arbeidsmiljømiljø, må stola på delte fellesressursar meir enn folk med middelklassebakgrunn, og lagar difor sosiale teknikkar som reduserer konfliktar med sine andre. Dei i middelklassa, derimot, har ein tendens til å fokusera på utdanning, noko som forbetrar intelligensen, men dei legg ikkje så mye innsats i konfliktløysingsferdigheiter, sa Igor Grossmann frå University of Waterloo i Canada, ein av forskarane bak studien, i ein kommentar til Sciencemag.