ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fattigdom

Tema: Fattigdom

Uroa for sårbare Oslo-barn

I eit brev til helse- og sosialbyråden i Oslo, rår Barneombodet byråden til å opprette eigne, byomfattande tiltak for å sikre særleg sårbare barn...

Her er verdas «snillaste» land

Kvifor eksisterer eigentleg nasjonar? Skal dei først og fremst tene interessene til sine eigne, eller skal målet vere ei meir rettferdig og berekraftig verd...

Reaksjonar mot tiggeforbod

Reaksjonane har vore mange etter at Høgre, Framstegspartiet og Senterpartiet nyleg fekk gjennom ei ordning som opnar for at kommunane kan forby tigging –...

– Klasseskiljet har auka

Tal frå Finans Norges Husholdningsundersøkelse viser at meir enn 40 prosent av bustadkjøparane under 40 år no får økonomisk hjelp av familien. Det er...

Dei superrike blir rikare

Dei vel 2.000 rikaste i verda rår over større verdiar enn nasjonalprodukta i India, Russland og Italia til saman. I sum utgjer dette over 6.500...

Kven skal vake i den blå timen?

Den tomme ministerstolen Då Solberg la fram statsrådkabalen sin viste det seg at posten som utviklingsminister var tom.Som KrF-ar har eg eit særskilt forhold til...

Ingen «tiggarinvasjon»

Tal frå Frelsesarmeen tyder på at den varsla tiggerstormen i hovudstaden ikkje ser ut til å bli noko av. Det er truleg færre romfolk...

Et insekt, redd planeten

Kunne du tenkje deg å byte ut kylling med grashopper, eller biff med biller? FN er ikkje framand for tanken. FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO)...

Berre halvvegs Robin Hood

Vi er hamna i eit ekkelt paradoks; på same tid som det norske statsbudsjettet har runda 1000 milliardar kroner, har talet born i «låginntektsfamiliar»...

Å kle av eit menneske

Heldigvis er det vanskeleg for dei fleste av oss å påføra andre smerte med vitande og vilje (her må ein gjera unnatak for tannlegane)....
ANNONSE

MEIR OM overgrep

MEST LESE