ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fattigdom

Tema: Fattigdom

Unge søv dårlegare når foreldra får pengeproblem

Ein ny internasjonal studie viser at brå forverring av familieøkonomien når barna er små, gir søvnvanskar i ungdomsåra. Studien, som har gått over sju år,...

Risiko for meir barnefattigdom i Noreg

– Hensikta er å sette søkelyset ikkje berre på allereie eksisterande fattigdom, men også på risikoen for at den skal auke. Det er snakk...

Krev auka barnetrygd for å hindre fattigdom

Forumet er sett saman av tolv landsdekkjande organisasjonar som representerer alt frå leigebuarar og åleineforsørgjarar til rusavhengige og tidlegare straffedømde. Nyleg lanserte dei kampanjen...

Eitt av ti norske barn lever i fattigdom

– Det er no over 98.000 barn som veks opp i relativ fattigdom i Noreg. Det svarar til 10 prosent av alle barn. Delen...

Ny studie: – Barn i fattige familiar mistrivst oftare på skulen

Ti prosent av barn med låg sosial status seier dei mistrivst på skolen. Det kjem fram i ein ny studie, melder NRK. Forskar Tormod Bøe, har...

Når Putnam taler, lyttar Obama

Humringa, eller rettare sagt fnisinga, breier seg i Universitetets aula. Den akademiske superstjerna Robert Putnam har bedt alle som har høgare utdanning rekke opp...

Heile landet på solkraft

Bangladesh, landet med det åttande største folketalet i verda, har sett i gang ei storssatsing på solkraft. Målet er å gi straum til alle...

Dei rikaste vert rikare

I 2016 eig èin prosent meir enn dei resterande 99 tilsaman, ifølgje ein rapporten «Wealth: Having it all and wanting more», som vart lansert i dag. Den...

40.000 unge er utanfor

I kartlegginga til forskingsstiftinga Fafo fell gruppa inn under nemninga NEET – Not in employment, education or training. Dei overlever enten ved å få...

Barnefattigdom halvert

Noreg kjem særs godt ut i ein ny rapport frå FNs barnefond (Unicef) om barnefattigdom, skrivVårt Land. Ingen andre kan visa til ei prosentmessig like sterk betring,...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE