ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fattigdom

Tema: Fattigdom

Når Putnam taler, lyttar Obama

Humringa, eller rettare sagt fnisinga, breier seg i Universitetets aula. Den akademiske superstjerna Robert Putnam har bedt alle som har høgare utdanning rekke opp...

Heile landet på solkraft

Bangladesh, landet med det åttande største folketalet i verda, har sett i gang ei storssatsing på solkraft. Målet er å gi straum til alle...

Dei rikaste vert rikare

I 2016 eig èin prosent meir enn dei resterande 99 tilsaman, ifølgje ein rapporten «Wealth: Having it all and wanting more», som vart lansert i dag. Den...

40.000 unge er utanfor

I kartlegginga til forskingsstiftinga Fafo fell gruppa inn under nemninga NEET – Not in employment, education or training. Dei overlever enten ved å få...

Barnefattigdom halvert

Noreg kjem særs godt ut i ein ny rapport frå FNs barnefond (Unicef) om barnefattigdom, skrivVårt Land. Ingen andre kan visa til ei prosentmessig like sterk betring,...

Uroa for sårbare Oslo-barn

I eit brev til helse- og sosialbyråden i Oslo, rår Barneombodet byråden til å opprette eigne, byomfattande tiltak for å sikre særleg sårbare barn...

Her er verdas «snillaste» land

Kvifor eksisterer eigentleg nasjonar? Skal dei først og fremst tene interessene til sine eigne, eller skal målet vere ei meir rettferdig og berekraftig verd...

Reaksjonar mot tiggeforbod

Reaksjonane har vore mange etter at Høgre, Framstegspartiet og Senterpartiet nyleg fekk gjennom ei ordning som opnar for at kommunane kan forby tigging –...

– Klasseskiljet har auka

Tal frå Finans Norges Husholdningsundersøkelse viser at meir enn 40 prosent av bustadkjøparane under 40 år no får økonomisk hjelp av familien. Det er...

Dei superrike blir rikare

Dei vel 2.000 rikaste i verda rår over større verdiar enn nasjonalprodukta i India, Russland og Italia til saman. I sum utgjer dette over 6.500...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE