ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Kjøper bustad med forbrukslån

– Det er skremmande at unge vil bruke forbrukslån til å finansiere bustad. Lån som ein får utan at det blir stilt krav om...

– Ikkje kjøp bustad

– Det er alltid vanskeleg å spå nøyaktig når bustadmarknaden vil falle. Det som er sikkert er at den stigninga vi har sett dei...

– Bustad bør vere ein rett

Andreas Halse er nyleg innstilt som ny leiar av Sosialistisk Ungdom, og vil truleg bli valt på landsmøtet som byrjar 23. juni på Hamar. Kvifor...

Navarsete vil ha bustadinnspel frå folk flest

I samband om ei ny stortingsmelding om bustadpolitikken, har kommunalministeren fått mange innspel frå ulike aktørar i bustadmarknaden. No vil Navarsete gjerne vite kva...

Sjokkauke i leigeprisane

Leigemarknadsundersøkinga som nyleg er gjort av Statistisk Sentralbyrå viser at den private leigemarknaden har auka med 8,2 prosent på landsbasis i 2011, og heile...

– Umogleg å kjøpa hus

Dette viser ei forbrukarundersøking som SpareBank 1 Gruppen har gjort i mars. Kravet om eigenkapital vart frå nyttår sett opp frå 10 prosent til...

Strøymer til bustadbyggarlaga

Bustadbyggarlaga i Noreg fekk 30.000 nye medlemer i fjor. Svært mange er under 30 år. – Vi har fått like mange nye medlemer som det...

Får over 1000 nye studenthyblar

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kronar til bygging av 1039 nye studentbustader for 2012. Sida 2005 har regjeringa totalt løyvt midlar til bygginga av...

– Sett på varme

– Det er viktig å sørgje for tilstrekkeleg oppvarming i alle rom, og spesielt i nærleiken av rom der det er vass- og avløpsleidningar,...

Noreg er verre enn Hellas

Skuld er eit merkeleg dyr. Kva skjer når vi kjenner oss rikare og tener meir pengar, betaler vi ned på skulda? Nei, då kjenner...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE