ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barneombodet

Tema: barneombodet

22. juli-aktor vil bli nytt barneombod

Blant søkjarane er det 48 kvinner og 19 menn. Ein av søkjarane er den 47 år gamle tingrettsdommaren Bejer Engh, som saman med Svein...

Rapport: Seksuelle krenkingar blant ungdom er heilt vanleg

Rapporten er basert på samtalar med 200 ungdommar rundt i heile Noreg om seksuelle krenkingar, skriv Dagbladet. – Det har vore nedslåande og urovekkjande å høyre...

Slår alarm om spesialundervisning

– Vår rapport avdekkjer store brot på retten barn har til undervisning. Mykje av denne undervisninga er så dårleg at vi er bekymra for...

Gjev 16-åringar stemmerett

Og det kan bli endå fleire. – Stadig fleire kommunar arrangerer folkeavstemmingar våren 2016, og trenden er heilt klart at 16- og 17-åringane blir innlemma,...

Vil ha ungdomsråd på sjukehusa

– Det er dei unge som veit kor skoen trykker og veit kva dei treng. Difor må vi lytte til dei, Skal ungdomen ta ansvar...

Barneombodet vil ha fleire mobbeklager

Det er Fylkesmannen i dei enkelte fylka som har ansvaret for å sørgje for at norske skular handterer mobbing. I Oslo og Akershus har...

– 16-åringane fortener stemmerett

Lindboe meiner valdeltakinga blant 16- og 17-åringane ved valet i år tilseier at dei unge bør få permanent røysterett. Valdeltakinga til dei unge låg...

Kan få gje bøter for mobbing

– Me er villige til å ta på oss jobben som nasjonal klageinstans i mobbesaker, men viktigare enn at me får den, er det...

Vil avskamme seksuelle overgrep

Tre av fire norske ungdommar som har vore utsett for seksuelle overgrep har prøvd å skjula det. Nesten like mange oppgir at dei har...

Éin av ti har vore utsett for vald heime

Tre av ti jenter og fire av ti gutar har vore utsette for vald eller overgrep ein eller fleire gongar, ifølgje forskarar ved Nasjonalt...
ANNONSE

MEIR OM barneombodet

MEST LESE