ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barneombodet

Tema: barneombodet

Vil stengje mobbeskular

– Staten har ikkje dei verkemidla som skal til for å sikre elevane eit godt skulemiljø. Vi har per i dag eit lovverk som...

Slik snakkar du med borna

Born og unge kjem i likskap med alle andre til å få med seg den massive dekninga av terror-rettssaka gjennom TV, internett, avisar og...

Skal elevar tilsetje læraren sin?

Elevar kan bidra i tilsetjingar av lærarar og skulepersonell. Barneombodet opplever likevel at det er ytterst få skular som tek med elevar i tilsetjingsprosessar. –...

Klare krav til nytt barneombod

Eit slags superelevråd med ti medlemmer frå heile landet skal vere med på både rekruttering og jobbintervju når Reidar Hjermanns etterfølgjer skal tilsetjast i...

– Skuffar om stemmerett

– Det er ille, seier barneombod Reidar Hjermann om at utvalsleiar Trond-Viggo Torgersen går mot stemmerett for 16-åringar. I dag la Torgersen fram Ungdommens...

Vil gje stemme- rett til babyar

Eldre og born er dei største brukarane av velferdsstaten. Men berre eldre har stemmerett. Kva vil skje med oppvekstvilkåra til born når det blir...

– Uakseptabelt at born er statslause

Yousef Shamari er 17 år. I fjorten år har han budd i Noreg, men på grunn av identitetstvil som han har arva frå foreldra...

– Slik bør ungdom få meir makt

15. desember legg Trond-Viggo Torgersen og resten av Ungdommens maktutgreiing fram sine forslag til korleis ungdom kan få meir innverknad i samfunnet og i...

SV-nei til elevombod

I ei fersk utgreiing er det konkludert med at det er behov for eit lågterskeltilbod for skuleelevar, med både psykologar, sosiologar, pedagogar og juristar,...

– Jødar og muslimar må endra praksis

I ei høyringsfråsegn til Helse- og omsorgsdepartementet går barneombod Reidar Hjermann inn for at ei aldersgrense på femten år for omskjering av guteborn. – Så...
ANNONSE

MEIR OM barneombodet

MEST LESE