ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barneombodet

Tema: barneombodet

Barneombodet vil ha fleire mobbeklager

Det er Fylkesmannen i dei enkelte fylka som har ansvaret for å sørgje for at norske skular handterer mobbing. I Oslo og Akershus har...

– 16-åringane fortener stemmerett

Lindboe meiner valdeltakinga blant 16- og 17-åringane ved valet i år tilseier at dei unge bør få permanent røysterett. Valdeltakinga til dei unge låg...

Kan få gje bøter for mobbing

– Me er villige til å ta på oss jobben som nasjonal klageinstans i mobbesaker, men viktigare enn at me får den, er det...

Vil avskamme seksuelle overgrep

Tre av fire norske ungdommar som har vore utsett for seksuelle overgrep har prøvd å skjula det. Nesten like mange oppgir at dei har...

Éin av ti har vore utsett for vald heime

Tre av ti jenter og fire av ti gutar har vore utsette for vald eller overgrep ein eller fleire gongar, ifølgje forskarar ved Nasjonalt...

Barneombodet kritiserer paven

Barneombod Anne Lindboe krev at paven tek avstand frå alle former for vald mot barn. Reaksjonen kjem etter at paven førre veke tok opp...

Kritisk til manglande beredskap

Det viser tal frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), skriv Vårt Land. Barneombodet er uroa for at barn som treng akutt hjelp på grunn av...

Ungdomsreformen

Det skulle diskuterast korleis ungdom kan påverka lokaldemokratiet, spesielt sett i lys av den planlagde kommunereformen. Kva vil større kommunar ha å seia? Korleis...

Uroa for sårbare Oslo-barn

I eit brev til helse- og sosialbyråden i Oslo, rår Barneombodet byråden til å opprette eigne, byomfattande tiltak for å sikre særleg sårbare barn...

Rusa på livet

Det er stilt på Hiimsmoen. Det er sommar og mange av ungdommane er på tur. Det er roleg i stallen – dei fem hestane...
ANNONSE

MEIR OM barneombodet

MEST LESE