ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barneombodet

Tema: barneombodet

Store forskjellar i mobbetal: – Skulane må ta mobbing på alvor

I Elevundersøkinga, som vart publisert denne veka, kjem det fram at skilnadane er store når det kjem til mobbing i norske skular. Ved mange skular...

– Spesielt nummer fem er veldig viktig

Klokka halv ni måndag morgon svingar Barneombussen inn på skuleplassen på Rauland skule. Ideen bak Barneombussen – som eigentleg er ei campingvogn – kom...

Barneombodet: – Alvorlege manglar i helsetilbodet

Det er blant konklusjonane frå Barneombodet, som gir delar av det norske helsetilbodet strykkarakter i den nye rapporten «Helse på barns premissar». Barneombodet har lagt...

– Får munnkorg om overgrep

Ifølgje barneombodet kan barn som ventar på slike avhøyr, få beskjed om å venta med å snakka ut om opplevingane fordi politiet fryktar at...

Føreslår kraftige mobbe-tiltak

Kvar dag får Barneombodet melding frå born eller foreldre som fortel om mobbing og krenkingar. – Me meiner me berre ser toppen av isfjellet, skriv...

Barneombodet: – Nei til bordbøn

Det er i ein høyringsuttale til utgreiinga om det livssynsopne samfunn, det såkalla Stålsett-utvalet, at barneombod Anne Lindboe meiner at slike religiøse aktivitetar bør...

Fryktar dårlegare helsetilbod til barna

Etter at samhandlingsreforma trødde i kraft for eit år sidan, har kommunane fått styrkt budsjetta sine, men samtidig får dei ei rekning frå sjukehuset...

Kan stengja kalde skular

Er det kaldt på skulen eller arbeidsplassen din? – Temperaturen skal vera mellom 19 og 26 grader. Dette skriv Helsedirektoratet i ein rettleiar til forskrift...

Éi av ti har opplevd overgrep

I ein ny rapport seier éi av ti jenter at dei har opplevd uønskt seksuell omgang før dei fylte 16 år. Undersøkinga, som er...

– Mobbeskulane må bøteleggjast

Lindboe trur at mobbearbeidet er betre enn det har vore før, men synest likevel at kunnskapsministeren sviktar i kampen mot mobbing, skriv TV 2. Blant...
ANNONSE

MEIR OM barneombodet

MEST LESE