ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arbeidsløyse

Tema: arbeidsløyse

Færre unge, ufaglærte menn i jobb

Dei siste ti åra har delen nordmenn som jobbar, sokke med 2,2 prosentpoeng, men for unge, ufaglærte menn er det meir dramatisk, skriv Klassekampen. I aldersgruppa...

Mange unge trur dei blir arbeidsledige

Denne veka kom Ungdata-undersøkinga der 100.000 elevar påungdomsskulen og vidaregåande skule har svart på spørsmål om blant anna skule, helse og framtida. Eitt av...

«Når arbeidsløysa er høg, er det ungdom som lir»

På måndag feirar me arbeidarane sin dag. Me feirar dei kampane me har vunne gjennom fleire generasjonar, og som har forma samfunnet vårt til...

Færre unge i arbeid

Delen unge utanfor arbeidsmarknaden er på sitt høgste sidan midten av 1990-talet. I førre veke la SSB fram Arbeidskraftundersøkinga (AKU) som viser at delen av...

Fryktar «Trump-tilstandar» i Noreg

Regjeringa og LO er bekymra for den fallande sysselsettinga blant unge og fryktar at det skal føre til frustrasjon og sinne. LO-leiar Gerd Kristiansen og...

Redd Noreg taper jobbkampen

– Tala viser tydeleg at Norge sin posisjon på sysselsettingstoppen er trua, seier administrerande direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke til Klassekampen. Folketalet i Noreg...

Sogn kan miste 578 arbeidsplassar

Fylka har fått frist til 1. desember på å diskutere kven dei kan tenkje seg å slåast saman med. Stortinget har bestemt at dei...

– Ikkje høyr på AUF

Leiaren i Arbeidarpartiet er denne veka på vestlandsturné. Tysdag kveld fekk han møta fagrørsla i kommunen med den fjerde høgaste arbeidsløysa i landet; Stord. LES...

Kraftig fall i sysselsettinga

Blant dei som er mellom 15 og 24 år gamle har sysselsettinga falle med 22.000 det siste året, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB),...

Her er arbeidsløysa størst

I løpet av juli vart det 500 færre heilt arbeidslause, viser tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak minka med...
ANNONSE

MEIR OM arbeidsløyse

MEST LESE