ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arbeidsløyse

Tema: arbeidsløyse

Fryktar større arbeidsløyse

NRK skriv om frykta for at arbeidsløysa er større enn det statistikken seier. Grunnen er at mange som mistar jobben i oljebransjen får sluttpakkar,...

Råd for arbeidssøkarar

Artikkelen var først hos Avisa Nordhordland Kven kunne ikkje tenke seg noko ved sidan av skulen? Ein får jo både tent eigne pengar og nyttig...

Ventar auka arbeidsløyse

Forventingane i årets Næringsbarometer er dei lågaste sidan 2009. Med unntak av varehandelen fell forventingane i alle næringar. Ikkje uventa er næringslivet særleg avventande...

Nav-brukarar kan bli fråtekne støtte

Dei som unndreg seg aktivitetsplikta, vil bli straffa økonomisk. Forslaget som Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) la fram fredag set inga konkret grense for...

Eitt skritt nærmare jobb

 Kvar måndag føremiddag samlast fem innvandrardamer frå ulike nasjonalitetar på eit møterom på Nav-kontoret. Dei er handplukka til å vera med i Jobbsjansen, eit...

Vil snu negativ flyktningtrend

Knut Steinar Eitungjerde og Idun Litlere ved Nav Sogn og Fjordane har kanskje oppskrifta som kan få bukt med den uroande statistikken. Medan arbeidsløysa totalt...

Arbeidslaus og fryktlaus

Dystre bilete vert måla av framtidsutsiktene til sør-europeisk ungdom. Arbeidsløysa talar sitt tydelege språk – i Spania står annankvar person under 25 år utan...

Slit med å finne relevant jobb

Problema med å kome seg ut i arbeid varierte etter studieretning. Ikkje uventa er det sivilingeniørar og andre med profesjonsretta utdanning som kom seg...

Arbeider for å få unge ut i arbeid

– Eg hadde aldri trudd at behovet var så stort, seier Terje Mjåtveit som frå vinteren 2013 har vore fast tilsett som tiltakskonsulent i...

Auka arbeidsløyse

Arbeidsløysa var på 3,6 prosent i juli, opp frå 3,4 prosent i april. Sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) syner at det i juli var 3000...
ANNONSE

MEIR OM arbeidsløyse

MEST LESE