ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arbeidsløyse

Tema: arbeidsløyse

Kraftig fall i sysselsettinga

Blant dei som er mellom 15 og 24 år gamle har sysselsettinga falle med 22.000 det siste året, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB),...

Her er arbeidsløysa størst

I løpet av juli vart det 500 færre heilt arbeidslause, viser tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak minka med...

«Endeleg er eg arbeidslaus»

Det å ha fast arbeid eller ei såkalla trygg stilling, helst på heiltid, er eit ideal i samfunnet vårt. Med åra kan ein kanskje...

NHO foreslår ungdomsreform

Ho meiner ein altfor lenge har sete stille og sett på at arbeidsavklaringspengar (AAP) er ein sikker veg ut av arbeidslivet, skriv Dagsavisen. No...

Kraftig auke i arbeidsløysa

I januar var det 134.000 arbeidsledige, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken, ifølgje tal frå SSB. Sidan mai 2014 har talet på...

Skal bøta på arbeidsløysa

Som eit tiltak for å bøte på arbeidsløysa blant ingeniørar har Kunnskapsdepartementet tildelt 35 nye PPU- plassar til eit nytt studium i praktisk pedagogisk...

Så mange er arbeidsledige

Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).120.000 personar utgjer 4,3 prosent av arbeidsstyrken. LES OGSÅ: Opnar for å kombinera dagpengar og utdanning SSB-tala tar utgangspunkt i gjennomsnittet for...

Skal ikkje tapa på å ta utdanning

Arbeidsløysa held fram med å auka i Noreg. I august var det 93.800 personar heilt ledige og arbeidssøkarar på tiltak, tilsvarande 3,4 prosent av...

Krev jobbgaranti

Lysbakken meiner arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) bør støtte den såkalla ungdomsgarantien som SV har foreslått tidlegare – at personar under 25 år blir garantert...

– Situasjonen er ikkje heilsvart

– Opptrapping med 1.000 nye tiltaksplassar er ei rett satsing som vil bidra til at folk ikkje blir gåande ledige over lang tid, seier...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE