ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Abort

Tema: Abort

Tapte kampen om ny abortlov i Argentina

I dag er det ulovleg å ta abort i Argentina, men lova opnar opp for unnatak dersom mors liv er i fare eller svangerskapet...

Argentina kan få sjølvbestemt abort

– Lovleggjering i Argentina kan ha ein viktig effekt på resten av Latin-Amerika, der det er ulovleg i alle dei andre store landa, seier...

Legalisering, vern av LoVeSe og juridisk abort: Desse fire sakene blir det strid om på Unge Høgres landsmøte i helga

Fredag opna Unge Høgre sitt 54. landsmøte på tradisjonsrikt vis ved å senda sine «ærbødigste hilsener» til Hans Majestet Harald V. Framlegga til nytt prinsipprogram...

Ein siger for kvinnekampen

For snart tre månadar sidan markerte verda den internasjonale kvinnedagen, og i desse dagar kan me feire endå ein siger for kvinnene sine rettar...

Noreg har færrast tenåringsabortar i Norden

Frå 2016 til 2017 var det ein nedgang frå 7,6 til 6,3 abortar per 1.000 tenåringar her i landet. Talet på svangerskapsavbrot blant tenåringar...

Seks ting du treng å vite om abort

Kvinners rett til å bestemme over eigen kropp er under press mange stader i verda. Fråfall av støtta til Planned Parenthood skapar usikkerheit for...

– Har ikkje ansvar for å bere fram «idelle»

Livmora mi, fosterets verdi, og samfunnets beste: Eller ubehaget som oppstår på krossvegen mellom ein utilitaristisk etikk og kvinners reproduktive fridom. Før eg legger meg,...

KrFU vil setje krav om abortinnstramming

– Menneskeverd er den viktigaste saka for KrF, og difor meiner me at KrF må ha dette som eit tydeleg krav for å inngå...

Ikkje auka risiko ved tenåringsabort

Undersøkinga, som er gjort ved Helsingfors universitet, har følgt dei om lag 29 000 kvinnene som blei fødde i Finland i 1987. Av dei som...

Tvil internt i KrF om abortforslag

Forslaget til Kristeleg Folkeparti om obligatorisk refleksjonstid ved abort har ikkje berre skapt negative reaksjonar hos andre parti, men også internt i partiet har...
ANNONSE

MEIR OM Abort

MEST LESE