ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Abort

Tema: Abort

KrFU tause om abortforslag

– Generelt meiner me at tiltak for å førebyggja at kvinner tek abort er kjempeviktig. Me ynskjer å leggja til rette for at alle...

Flest unge tek abort i nord

I 2015 vart det utført 14 001 svangerskapsavbrot, noko som er 65 færre enn i 2014. Det viser tal frå Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet. I går skapte...

Vil ha ventetid på abort

– Vi vil at ufødt liv skal ha eit rettsvern. Det har det ikkje i dag. Også i vårt alternativ må det vere nokre...

Rekordfå tenåringsabortar

 Talet på abortar i Noreg har sunke jamt dei siste åra og i 2014 heldt nedgangen fram. I fjor vart det utført 14 061...

– Gøymd i skam for lenge

«For tre timar sidan stakk ho han inn i skjeden, tabletten som får musklane til å trekka seg saman, støyte fosteret ut med blodet....

Er onani folkemord?

Eg les til skrekk og gru i Dagbladet at man kunne hatt 1-2 nye skuleklassar kvar dag i Noreg, men diverre har kvinne i deira...

Historisk låge aborttal

Abortraten er fallande i alle aldersgrupper i Noreg, og talet på tenåringsabortar er no historisk lågt, melder NRK. LES OGSÅ: Nær ni av ti vel abort ved...

Ni av ti aborterer diagnosen

Nye tal frå Medisinsk fødselsregister som vart lagt fram i februar, viser at det vart fødd 49 born med Downs syndrom i 2012, tre...

– Vel abort grunna karriere

Legar og rettleiarar meiner fleire tek abort på grunn av karriere eller usikker arbeidssituasjon. – Vi ser at kvinner oppgir prestasjonspresset i arbeidslivet som ei...
ANNONSE

MEIR OM Abort

MEST LESE