ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ytringsfridom

Tema: Ytringsfridom

Korleis taklar unge motgang i sosiale medium?

Unge som deltek i offentleg debatt og unge som følgjer draumane sine vert utsette for hets i sosiale medium. Om lag 63.000 norske barn...

«Inneheld farlige ting»

Fordi vi rett og slett ikkje kan finne oss i at mektige internasjonale teknologigigantar dikterer vilkåra for ytringsfridommen. Og fordi dei andre som skriv i...

AUF-leiaren krev oppgjer med hatet

– Vi kan ikkje tenkja at vi har teke eit oppgjer med tankegodset etter 22. juli, og så er vi ferdige med det. Kampen...

Får Fritt Ords Honnør

Loveleen Rihel Brenna og Walid al-Kubaisi får Fritt Ords Honnør for sine innsiktsfulle bidrag i norsk offentlegheit dei siste to tiåra. Stiftelsen Fritt Ord rosar...

Kommunalt overstyre

Denne kronikken stod først på trykk i Syn og Segn nr.1 2016. Over ein halv million nordmenn er tilsette i kommunane og i fylkeskommunane. I...

Å leve med frykta

Datoen er 11. januar 2006, og Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk har nettopp opna ein e-post han seint vil gløyme. Dagen i førevegen har den kristne...

HEILT UNØDVENDIG

Det mest deprimerande er sjølvsagt at det ikkje har gått framover. Men det er ikkje det einaste som er deprimerande. Det er også deprimerande...

– Me blir meir og meir einsretta

For Svein Inge Olsen var saknet etter 1970-talet med politiske polariseringar, ungdomsopprør og hippietid så sterkt at han for 15 år sidan var med...

«En folkefiende» anno 2014

Dette sa Boris Jeltsin, den første presidenten i Russland etter Sovjetunionens fall i desember 1991. No hadde nok han eit betre utgangspunkt enn meg...

Ytringsfridom i relieff

Ytringsfridom som omgrep vart reaktualisert med det tragiske angrepet på Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris 7. januar i år. I ettertid har debatten gått om...
ANNONSE

MEIR OM Litteratur

MEST LESE