ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Yrkesfag

Tema: Yrkesfag

Udir: Fleire jenter vel gutedominerte utdanningar

Søkjartala til vidaregåande opplæring skuleåret 2023–2024 viser at 51 prosent av søkjarane no har yrkesfag som førsteønske.  Helse- og oppvekstfag er framleis det yrkesfaglege utdanningsprogrammet...

Søkjarrekord for flygeleiaryrket: 1000 søkjarar til 20 plassar

Då søknadsfristen gjekk ut 15. februar var det om lag 1.000 søkjarar til flygeleiarutdanninga til Avinor. Av dei var det 20 som fekk studieplass. –...

God løn skapar kamp om læreplassane i fiskeri

På landsbasis har talet på søkjarar til VG2-tilbodet fiske og fangst gått frå 135 for skuleåret 2019/2020, til 274 i fjor. Det har ført...

Yrket mitt: Julian (27) er glasblåsar – følte aldri skulebenken var noko for han

– Det beste med jobben som glasblåsar må vere å kunne utfalde seg kreativt, det å kunne skape og det å kunne utfordre deg...

Rekordmange fekk læreplass i 2022

Dette er den høgaste andelen som er registrert sidan målingane starta i 2011, opplyser Kunnskapsdepartementet. Nye tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det i 2021–2022 vart...

Elevar i distrikta vel oftare yrkesfag

Ei undersøking frå SSB finn at elevar frå urbane og rurale strok ofte vel ulike retningar når dei skal ta steget vidare frå ungdomsskulen. Nærmare 68 prosent...

Høgre vil ha yrkesfag som obligatorisk valfag

– Mange opplever at ungdomsskulen er for teoretisk og innretta mot studiespesialisering, seier utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høgre til NTB. Tysdag legg partiet...

Lærlingar seier dei blir mobba på jobb

Tala kjem fram i Utdanningsdirektoratet sine lærlingundersøkingar. I 2020 svarte 6,2 prosent av lærlingane innan restaurant- og matfag at dei vart mobba på jobb....

Yrket mitt: Frode (29) er heismontør

– Det er tryggare å køyra heis i Noreg enn bil, forklarar heismontør Frode Hals på telefon til Framtida.no. Han viser til at norske heisar...

Dobling av jenter som vel bygg- og industrifag i Møre og Romsdal

I 2018 var jenter 6 prosent av søkjarane til bygg- og anleggsteknikk i vidaregåande skule i Møre og Romsdal. I 2022 er 20 prosent...
ANNONSE

MEIR OM Yrkesfag

MEST LESE