ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Yrkesfag

Tema: Yrkesfag

Fagskulane føler seg gløymde av regjeringa

– Vi kjem til å mangle fagarbeidarar i framtida. Difor foreslår vi fleire nye tiltak i 2019-budsjettet, så fleire elevar kan fullføre med fagbrev,...

Norske bedrifter skrik etter handverkarar

Det årlege kompetansebarometeret, som vart lagt fram tysdag, viser endå ein gong at NHO-bedriftene slit med å få tak i folk med den rette...

NOKUT planlegg tilsyn av praksisplassar

Det er i Studiebarometeret 2016, der 10.000 studentar har svart på spørsmål rundt si oppleving av praksisperioden, at bekymringane kjem til uttrykk, ifølgje Dagens Næringsliv. «Langt...

Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

Fleire elevar vel yrkesfag

Totalt er det i underkant av 69.500 elevar som skal byrje på det første året i vidaregåande opplæring i haust, og for første gong...

Frida vil gå påbygg, men Fylkeskommunen ser helst at ho tek fagbrev

Først publisert i Porten.no Luster: – Eg har søkt påbygging til generell studiekompetanse i Årdal etter to år på helse og oppvekstfag, seier Frida Kvalsvik. Ho står...

86.000 unge står utanfor både arbeid og utdanning

– Vi er ikkje overraska over rapporten. Han konkluderer med det yrkesfagelevane sjølv ber om. Meir praksis, fleire læreplassar, tettare oppfølging og godt samarbeid...

1.200 fleire søkte seg til yrkesfag

I år har 1.200 fleire elevar søkt seg til førsteåret på yrkesfag samanlikna med i fjor. Det er ein markant auke til fag i...

Endra yrkesval – fann lukka med plast

Håvard Selheim er lærling som plastmekanikar hjå Odda Plast i Odda. Han har jobba der eit halvt år. Akkurat no er han med på...
ANNONSE

MEIR OM Yrkesval

MEST LESE