ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Yrkesfag

Tema: Yrkesfag

Rekordmange jenter søkjer gutedominerte utdanningsprogram

Aldri før har fleire jenter søkt seg til utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon enn i år, skriv Utdanningsdirektoratet i ei...

13.000 arbeidsledige og permitterte får tilbod om nettkurs

– For å gi dei som har mista jobben eller vorte permittert eit utdanningstilbod har regjeringa dobla satsinga på nettbaserte kurs. No kan over...

Tusen nye fagskuleplassar over heile landet

– Arbeidslivet har stort behov for fleire fagutdanna. For regjeringa har det vore viktig å auke både kvaliteten og kapasiteten i fagskulane på ein...

Yrket mitt: Odd-Helge (20) er automatikar

– Eg høyrer av og til at folk trur automatikarar er ein slags elektrikar. Det stemmer ikkje heilt. Ein del av yrket mitt er elektrisk...

Yrket mitt: Erlend (22) er elektrikar

– Eg vil anbefale ungdom som vurderer å jobbe innanfor byggebransjen å vere med på arbeidsdagen til ein elektrikar. Her får du sjå korleis...

VGS elevar tilbake på skulen: – Folk har blitt late her no. Folk har gitt opp håpet

– Vil du ha litt handsprit? spør lærar Stig Hansson i det eg entrar klasserommet på Kuben videregående skole i Oslo, før han peikar...

I år søkjer fleire høgare utdanning rett etter vidaregåande

Fredag annonserte Samordna opptak dei førebelse, nye søkartala. Her kjem det fram at rekordmange har søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak, heile...

Tiltak for permitterte lærlingar

Målet er at flest mogleg kan ta fag- eller svenneprøven utan vesentlege forseinkingar. – Det er mange lærlingar som har det tøft, fordi dei har...

«Kjære politikarar: Vis at de tek framtidas fagarbeidarar på alvor!»

Det er anslått at vi i 2035 kan mangle så mange som 100 000 fagarbeidarar. Yrkesfag vert snakka fram i festtalar og debattar. Vi...

Kunnskapsministeren lovar avgangselevar eksamenssvar neste veke

– Vi jobbar med å avklare eksamen og fagprøvar for elevar og lærlingar og tek sikte på å kome med ei avgjerd om eksamen...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE