ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Yrkesfag

Tema: Yrkesfag

Veksling mellom skule og praksis gir høgare motivasjon

Yrkesfagelevane som hyppig fekk veksle mellom skule og praksis, hadde like god gjennomføringsevne eller betre enn elevar i ordinært løp, viser undersøkinga som er...

Hadde ikkje i sin villaste fantasi planlagt å jobbe på CERN

– Eg visste jo på førehand at det var ei svær greie og at det var mykje forskjellig som skjer her. Men at det skulle...

Ole Sivert og Paulina går på skule – og på jobb

Saka var først publisert på Ryfylke.net. – Eg synest dette er eit godt utdanningstilbod. Nå får eg lagt eit godt grunnlag for seinare ingeniørstudiar. Målet...

Fleire yrkesfagelevar får lærlingkontrakt

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er nøgd med at førebelse tal frå Utdanningsdirektoratet viser at talet på lærekontraktar aukar for tredje år...
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er godt nøgd med at mobbing vart kraftig redusert ved 103 skular etter at dei fekk ekstern rettleiing i regi av Utdanningsdirektoratet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix/NPK

Åtte av ti med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett nærmare på personar som bestod fag- eller sveineprøve frå vidaregåande opplæring i skuleåret 2010/11. Av dei rundt 20.800 som bestod...

Fleire utanlandske utdanningar godkjende i Noreg

– Vi er glade for at vi endå ein gong kan utvide ordninga med godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring med fleire kvalifikasjonar. Tidlegare...

Fagskulane føler seg gløymde av regjeringa

– Vi kjem til å mangle fagarbeidarar i framtida. Difor foreslår vi fleire nye tiltak i 2019-budsjettet, så fleire elevar kan fullføre med fagbrev,...

Norske bedrifter skrik etter handverkarar

Det årlege kompetansebarometeret, som vart lagt fram tysdag, viser endå ein gong at NHO-bedriftene slit med å få tak i folk med den rette...

NOKUT planlegg tilsyn av praksisplassar

Det er i Studiebarometeret 2016, der 10.000 studentar har svart på spørsmål rundt si oppleving av praksisperioden, at bekymringane kjem til uttrykk, ifølgje Dagens Næringsliv. «Langt...

Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel...
ANNONSE

MEIR OM Yrkesfag

MEST LESE