ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Yrkesfag

Tema: Yrkesfag

– Samarbeid med næringslivet gir kvalitet i yrkesopplæringa

Saka vart først publisert i Bømlo-Nytt. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vitja Noregs beste vidaregåande skule. Høgre-statsråden kom fredag til Rubbestadneset vidaregåande skule og vart vist rundt...

Trur på fleire private yrkesskular

Den første private yrkesskulen i landet opnar truleg i Bergen neste haust, melder NRK. Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte ein yrkesfagleg...

Yrkesfag skal tilpassast behova i arbeidslivet

Regjeringa har no sendt eit forslag ut på høyring som blir den største endringa i yrkesfagutdanninga sidan Kunnskapsløftet i 2006. – Kvart år startar det...

– Det kallar eg yrkesstoltheit

Eg skulle eigentleg aldri ta lappen. Eg kjem frå ein relativt liten plass, der dei fleste ordna seg med oppkøyring på sjølve 18-årsdagen sin....

Stigande status for yrkesfaga

Undersøkinga viser at det er mange fleire nordmenn som meiner statusen til yrkesfaga er stigande enn fallande. 35 prosent svarar at dei opplever at...

Fleire elevar søker helsefag

73 707 elevar søker plass i Vg1 frå hausten 2017. Det er ein liten nedgang frå tidlegare år, viser søkertala. Av desse søker 52 prosent...

Skal jakta på Lofot-torsken

Først publisert i Sunnhordland. Stord-jenta går på Austevoll vidaregåande skule, første året på linja for naturbruk, som er eit utdanningsprogram innan primærnæringane. Neste år håpar...

Betre trivsel på yrkesfag

Det viser ei ny undersøking. Forskarar ved NTNU har bede 1.181 skuleelevar svare på spørsmål om livet på skulen og førebuingar til vidaregåande. Første...

Vil ha lettare byte til yrkefag

− Når du er ferdig med ungdomsskulen, er det ikkje alltid så lett å vite kva ein vil vidare. Det er naturleg at ein...

– Karakterane er ikkje så viktig

Saka er henta frå Nordhordland. – Dei må jobba hardt, seier dagleg leiar i RadøyGruppen, Lasse Ståløy. Tysdag og onsdag denne veka vart det arrangert yrkes-...
ANNONSE

MEIR OM lærlingar

MEST LESE