ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Då Noreg stengde hadde Ingvild (18) akkurat starta på ny skule: – Sårt å skulle verte kjend over Teams

– Eg hadde akkurat bytt vidaregåande etter å ha vore heime frå skulen i nesten tre månadar, og skulle endeleg kome meg attende. Ingvild Husby...

Åtvarar mot mangel på helsesjukepleiarar – fleire brukar fritida si på å følgja opp elevar

– Det er fleire kommunar som manglar forståing for korleis me jobbar, seier leiar i Landsgruppa for helsesjukepleiarar, Ann Karin Swang. I ein ny rapport...

3 av 4 sensorar var ueinige om karakteren på norskeksamen

– Funna våre gir grunn til bekymring, seier Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Skrivesenteret ved NTNU. Han har skrive rapporten saman med...

Undersøking: Flest misnøgde med skulehelsetenesta i nord

– Ungdommen er blant dei som kjenner covid-stresset sterkast på kroppen, og det er derfor det er så utruleg viktig at dei har nokon...

FHI snur – meiner tiltak har store konsekvensar for barn og unge

I ein tabell i den første versjonen av Folkehelseinstituttet (FHI) sin rapport om tiltaksbyrda for dei ulike gruppene i landet, er restriksjonar for vidaregåande...

9 av 10 elevrådsleiarar er uroa over kva koronatida gjer med framtida til unge

Psykisk helse, einsemd og mangel på praksis og læringsutbyte er blant dei vanlegaste bekymringane. Det kjem fram i undersøking som Framtida.no har sendt ut til...

Melby: Privatistar må få ta eksamen

– Dei har ikkje noko anna grunnlag for vitnemål, så dei må ta eksamen. Så er det ein del elevar på yrkesfag som må...

Dette elevrådet går foran i kampen mot korona

– Gjennom komiteen har elevrådet vårt ein unik moglegheit til å gi faglege råd, samtidig som me frontar meiningane til elevane. Det kjem fort...

Utdanningsdirektoratet tilrår å avlysa eksamen i vår

– Me meiner det ikkje lenger er tilrådeleg å gjennomføra skriftleg eksamen som sluttvurdering for elevar. Det kan vera mogleg å gjennomføra lokalt gitt...

I år er utdanningsmessene digitale: – Litt skummelt å velje utdanning no

– Eg skal eitt år i Forsvaret først. Planen er å søkje studium no, og så fryse plassen til etter militæret, seier Frøya Karlsen Dallago (18) på...
ANNONSE

MEIR OM Utdanningsval

MEST LESE