ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Åsne høyrer til ein minoritet få har lært om på skulen: – Ein vert makteslaus

Ifølgje ein ny rapport frå Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har éin av seks nordmenn aldri høyrt om kvenar/norskfinnar. Åsne Kummeneje Mellem, leiar i Kvääninuoret...

Dobling av jenter som vel bygg- og industrifag i Møre og Romsdal

I 2018 var jenter 6 prosent av søkjarane til bygg- og anleggsteknikk i vidaregåande skule i Møre og Romsdal. I 2022 er 20 prosent...

Kunnskapsministeren om å starte på VGS: – Eg hugsar at alt var veldig stort

Tonje Brenna (Ap), Kunnskapsminister: Hausten 2004 starta kunnskapsminister Tonje Brenna (34) på allmennfag på Jessheim vidareågande skule. – Kva er ditt tydelegaste minne frå første skuledag...

Ny undersøking: Stadig fleire mistrivst på skulen

Det er Oslomet og forskingsinstituttet NOVA som står bak undersøkinga, som blir lansert måndag under Arendalsuka. Hovudkonklusjonen er at dei fleste har det bra. Men mange...

Dette er nytt: Munnleg-praktisk eksamen og fråværsgrenseretur

Mellom anna vil elevar med dysleksi eller betydelege lesevanskar få tettare oppfølging i form av lesestøtte når dei skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk...

«Fråværsgrensa lagar unødvendige helsekøar»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Samfunnet forandrar seg, og det gjer elevane også. I dag har vi ei fråværsgrense...

Fleire vil bli yrkessjåførar: NLF meiner det er behov for fleire studieplassar

Ifølgje Utdanningsdirektoratet er det 7.181 elevar som søkte seg inn på VG 1 Teknologi og industrifag (VG1 TEK). Det er ei stigning på litt...

Færre vil gå på folkehøgskule

– Vi har løpande opptak og difor må alle tal takast med ei klype salt. Dei endelege tala har vi først i september, men...

Få vil utdanne seg til bussjåfør: – Katastrofalt for bransjen

Ifølgje NHO Transport må Noreg rekruttere 1.000 nye bussjåførar i året fram til 2030. Yrkestrafikkforbundet meiner talet kan vere dobbelt så høgt. Samstundes slit...

Fleire elevar fullfører vidaregåande opplæring på normert tid

At to av tre elevar i vidaregåande opplæring fullfører på normert tid, er ein auke på 6 prosentpoeng samanlikna med tala for fem år...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE