ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Våpen

Tema: våpen

USA: Jackie (21) har opplevd to masseskytingar – etterlyser våpenlover

– Eg er 21 år gammal, og dette er den andre masseskytinga eg har levd gjennom, fortel amerikanske Jackie Matthews på TikTok. 21-åringen er student...

No døyr fleire unge amerikanarar av skytevåpen enn i trafikken

Så langt i 2022 har det vore 214 masseskytingar i USA. Det viser tal frå organisasjonen Gun Violence Archive. Tysdag 24. mai tok 18 år...

Changemaker: «Vi kan ikkje akseptere at norske våpen blir selde til land som Qatar»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribentane sine haldningar.  SSB kunne onsdag rapportere at Noreg i fjor eksporterte våpen til Qatar til ein...

Noreg sender våpen til Ukraina

– Regjeringa har i ettermiddag vedteke at Noreg vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet frå Russland. Vi legg...

«Ikkje gode nok kontrollmekanismar for å hindre at norske våpen havnar i feil hender.»

Så lenge vi kan hugse har det alltid vore halde munnleg høyring i samband med eksportkontrollmeldinga. Det har vore viktig for å belyse norsk...

Noreg sin våpeneksport auka med 35 prosent i 2020: – Forkasteleg, seier Changemaker

– Norsk forsvarsindustri er på fleire område leiande internasjonalt. Dette er viktig for forsvarsevna vår og skapar arbeidsplassar over heile Noreg, skriv utanriksminister Ine...

Fryktar 3D-printa våpen vil gje auka våpenvald

Torsdag denne veka gjekk 20 amerikanske statar til søksmål mot Trump-administrasjonen. Dei fryktar ei nasjonal lov som kan gjera det lovleg å leggja ut...

Forbod mot halvautomatiske våpen lèt vente på seg

Justisdepartementet jobbar framleis med ei forskrift som utfyller lova og klargjer korleis den skal forståast, ifølgje VG. Same som Breivik Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV, synest...

USA: Over 40 drepne av skytevåpen kvar dag – hittil i år

I løpet av helga blei 30 menneske drepne i to masseskytingar i USA, i Dayton og El Paso. Etter at talet på masseskytingar gjekk ned...

Norsk politi får bruke elektrosjokkvåpen

Politidirektoratet starta i fjor ei utgreiing om bruk av elektrosjokkvåpen, og frå 1. januar 2019 vil fire av politidistrikta sette i gang med prøveordninga. Slike...
ANNONSE

MEIR OM våpen

MEST LESE