No døyr fleire unge amerikanarar av skytevåpen enn i trafikken

Dagny Backer Johnsen
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Så langt i 2022 har det vore 214 masseskytingar i USA. Det viser tal frå organisasjonen Gun Violence Archive.

Tysdag 24. mai tok 18 år gamle Salvador Ramos seg inn på ein barneskule i Uvalde, Texas med ei semiautomatisk rifle etter å ha drepe bestemora si. På barneskulen drap han 19 barn og to lærarar.

Skuleskytinga har skapt sterke reaksjonar. Hundrevis av elevar på forskjellige skular i USA har demonstrert med å forlate klasserommet, og fleire profilerte politikarar har uttrykt at det er nødvendig å endre landets våpenpolitikk. Mellom anna har tidlegare president Barack Obama uttalt seg på Twitter:

– Nesten ti år etter Sandy Hook og ti dagar etter Buffalo er landet vårt lamma. Ikkje av frykt, men av ein våpenpolitikk og eit politisk parti som ikkje på nokon som helst måte ønsker å handle for å hindre desse tragediane, skriv den tidlegare presidenten.

Dødsfall grunna skytevåpen aukar

Kvar dag blir nesten 53 menneske drepne med skytevåpen i USA. Berre i år har 142 born mellom 0–11 år og 514 tenåringar mista livet.

Mellom 2019 og 2020 auka dødsfall grunna skytevåpen i USA med 13,5 prosent. Men ser du på unge menneske i ein eigen kategori var auken betydeleg større.

Ifølge ein forskingsartikkel i New England Journal of Medicine auka dødsfall grunna skytevåpen frå 2019 til 2020 for unge mellom 1 til 19 år med 30 prosent.

Forskarane analyserte innsamla data, som viste at meir enn 45 000 amerikanarar døydde grunna skytevåpen i 2020. Dette talet har auka kvart einaste år det siste tiåret.

Bilulykker og skytevåpen har bytta plass