ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universitet

Tema: Universitet

Tek sølv i sjølv- stende i Europa

I undersøkinga gjort av den europeiske interesseorganisasjonen for universitet, European University Association(EUA) skåra Noreg heile 97% på sjølvstendeskalaen. Rett bak Irland med 100%. Undersøkinga hadde...

Her er verdas største universitet

Indira Gandhi Nasjonale Opne Universitet har ti gonger meir studentar enn det nest største universitetet i verda og fleire studenter enn talet på innbyggjarar...

Opprettar nesten berre billigstudier

Det syner ein gjennomgang Universitas har gjort av nye studieplassar finansiert av Regjeringa sidan 2007. – Det aller dyraste er å utdanne folk til arbeidsløyse,...

Kåra til Nordens beste universitet

I den siste målinga går Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim forbi Universitetet i Oslo og Helsingfors og legg seg på ein 16. plass i...

– Ikkje mangel på realfaginteresse

– Det vi kan registrere, er at det er godt søkt innan petroleum, geologi og maskinfag. Det er store grupper med studentar som står...

Å vere frivillig gjev studiepoeng

I haust starta kursinga av studentrepresentantane ved NLA Høgskolen. Det har ført til faget «Studentdemokrati», som svarar til fem studiepoeng. – Det gjev eit løft...

Studentar stiller svakt

Talet på uføretrygda stig for unge. Ifølgje NAV auka talet på uføre mellom 18 og 29 år med 7,7 prosent i over det siste...

Nettverksbygging gjev lettare jobb

Nettverksbygging mellom studentar og bedrifter er eit viktig fokus på Noregs Handelshøgskule (NHH). Studentane organiserer i stor grad kontakten med næringslivet sjølv, men fagstaben...

Eg’ve te Bergen

 Det spanande innan norsk litteratur skjer i Bergen. Så enkelt og bastant, slo haustens kanskje mest omtalte lyrikar, 26 år gamle Erlend O. Nødtvedt,...

Studentane slit økonomisk

 Etter at faste utgifter som bustad, mat og studiekostnader er betalt sit ein gjennomsnittsstudent att med 500 kroner per månad.  Det kjem fram i ei...
ANNONSE

MEIR OM Personleg økonomi

MEST LESE