ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universitet

Tema: Universitet

Innvandrarane inntek universitet

– Eg har alltid hatt høge ambisjonar, og det har difor vore naturleg for meg å ta høgare utdanning, seier Samina Ansari. Ho vart fødd...

Tek sølv i sjølv- stende i Europa

I undersøkinga gjort av den europeiske interesseorganisasjonen for universitet, European University Association(EUA) skåra Noreg heile 97% på sjølvstendeskalaen. Rett bak Irland med 100%. Undersøkinga hadde...

Her er verdas største universitet

Indira Gandhi Nasjonale Opne Universitet har ti gonger meir studentar enn det nest største universitetet i verda og fleire studenter enn talet på innbyggjarar...

Opprettar nesten berre billigstudier

Det syner ein gjennomgang Universitas har gjort av nye studieplassar finansiert av Regjeringa sidan 2007. – Det aller dyraste er å utdanne folk til arbeidsløyse,...

Kåra til Nordens beste universitet

I den siste målinga går Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim forbi Universitetet i Oslo og Helsingfors og legg seg på ein 16. plass i...

– Ikkje mangel på realfaginteresse

– Det vi kan registrere, er at det er godt søkt innan petroleum, geologi og maskinfag. Det er store grupper med studentar som står...

Å vere frivillig gjev studiepoeng

I haust starta kursinga av studentrepresentantane ved NLA Høgskolen. Det har ført til faget «Studentdemokrati», som svarar til fem studiepoeng. – Det gjev eit løft...

Studentar stiller svakt

Talet på uføretrygda stig for unge. Ifølgje NAV auka talet på uføre mellom 18 og 29 år med 7,7 prosent i over det siste...

Nettverksbygging gjev lettare jobb

Nettverksbygging mellom studentar og bedrifter er eit viktig fokus på Noregs Handelshøgskule (NHH). Studentane organiserer i stor grad kontakten med næringslivet sjølv, men fagstaben...

Eg’ve te Bergen

 Det spanande innan norsk litteratur skjer i Bergen. Så enkelt og bastant, slo haustens kanskje mest omtalte lyrikar, 26 år gamle Erlend O. Nødtvedt,...
ANNONSE

MEIR OM bergen

MEST LESE