ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Syng nesten aldri i skulen

På ungdomstrinnet er det berre kring 1 prosent av elevane som syng kvar dag på skulen. 81 prosent syng aldri eller sjeldnare enn éin...

Desse elevane får surfe i skuletida

Næringslivet i kommunen har sponsa ordninga som gjer at elevar frå både Stadlandet og Selje ungdomsskule får tilbod om å lære seg å surfe...

Fleire nynorskelevar i 2016

I inneverande skuleår har talet på nynorskelevar i grunnskulen har auka med 160 frå  skuleåret 2015/2016.  Etter tretten år med nedgang i nynorskelevtalet er denne...

– Ein siger for nynorskelevane i ungdomsskulen

Stortinget vedtok i dag å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen. – Det...

Vil ha teiknspråk i ungdomsskulen

Noreg er eit land med eit mangfald av dialektar og skriftspråk. Eg vil rette litt merksemd mot det visuelle språket teiknspråk. Ein regner med at...

Dei er best på skulefrukt

Saka var først publisert i Fjuken. I Vågå abonnerer elevane på skulefrukt ved at foreldra betaler for dette. Blant skular med foreldrebetaling har Vågå ungdomsskule størst...

Ungdomsskule innfører mobilforbod

På Giske ungdomsskule i Sandnes må elevane legge mobilen inn på «mobilhotell» kvar morgon. – Vi ønskjer at elevane skal vere meir til stades og...

Kva bør ut av skulen?

Privatøkonomi, livsmeistring, global oppvarming, overgrep, børsen, sexleiketøy, og korps. Skulen skal liksom ha ansvaret for alt. Eit av kjerneproblema til den norske skulen er den...

Vil sikra nynorsk i ungdomsskulen

Fredag 17. juni fremja Kjersti Toppe (Sp) på vegner av seg sjølv og stortingsrepresentantane Magne Rommetveit (Ap), Terje Breivik (V), Geir Toskedal (KrF), Audun...

Håpar på redningsaksjon

– Mange er einige om at me treng meir god sakprosa for ungdom, men om ein fjernar Faktafyk, så fjernar ein eit tilbod som...
ANNONSE

MEIR OM Foreningen !les

MEST LESE