ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Vil ha teiknspråk i ungdomsskulen

Noreg er eit land med eit mangfald av dialektar og skriftspråk. Eg vil rette litt merksemd mot det visuelle språket teiknspråk. Ein regner med at...

Dei er best på skulefrukt

Saka var først publisert i Fjuken. I Vågå abonnerer elevane på skulefrukt ved at foreldra betaler for dette. Blant skular med foreldrebetaling har Vågå ungdomsskule størst...

Ungdomsskule innfører mobilforbod

På Giske ungdomsskule i Sandnes må elevane legge mobilen inn på «mobilhotell» kvar morgon. – Vi ønskjer at elevane skal vere meir til stades og...

Kva bør ut av skulen?

Privatøkonomi, livsmeistring, global oppvarming, overgrep, børsen, sexleiketøy, og korps. Skulen skal liksom ha ansvaret for alt. Eit av kjerneproblema til den norske skulen er den...

Vil sikra nynorsk i ungdomsskulen

Fredag 17. juni fremja Kjersti Toppe (Sp) på vegner av seg sjølv og stortingsrepresentantane Magne Rommetveit (Ap), Terje Breivik (V), Geir Toskedal (KrF), Audun...

Håpar på redningsaksjon

– Mange er einige om at me treng meir god sakprosa for ungdom, men om ein fjernar Faktafyk, så fjernar ein eit tilbod som...

Får programmering på timeplanen

Saka var først publisert i Vikebladet Vestposten. Frå før av er det godt kjent at Ulstein kommune satsar tungt på teknologilæring i skulen, og på...

– Ekstremt å vera ungdom

– Eg ville aldri vore utan den tida, men eg er glad eg er vaksen, for det er mykje lettare. Heidi Furre sit på ein...

– Kortsiktig å legge ned skular

Nedleggingane har blant anna ført til at elevar ved ei rad småskular er flytta over til større skular, melder NRK. Ein av grunnene til at...

Rådgjevingstimane forsvann

Saka var først publisert i Avisa Nordhordland. – Me opplevde at fleire av rådgjevingstimane våre vart brukt til naturfag i staden, sa 16 år gamle...
ANNONSE

MEIR OM Lindås

MEST LESE