ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Sjølvsagt nynorsk i Volda

Elevane i prosjektet har fått betre tilgang på nynorsk litteratur i biblioteket i løpet av prosjektperioden. 47 prosent av jentene og 43 prosent av...

Populært med praktisk fag

Dette viser ei ny undersøking. - Undersøkinga viser at vi kan gjere mykje for å motivere elevar som synest ungdomstrinnet blir for teoretisk. Dette er...

NULL

Hol og Leka er best i landet på pc i skulen. Leka i Nord-Trøndelag hadde i fjor 0,9 elevar per pc. Lenger sør i...

NULL

Hol og Leka er best i landet på pc i skulen. Leka i Nord-Trøndelag hadde i fjor 0,9 elevar per pc. Lenger sør i...

NULL

Det forklara ungdomsskuleelev til utdanningsminister sist fredag. Tolv skuleelvar var inviterte til Kristin Halvorsen (SV) på  "Kristins time" for å gje innspel på både...

NULL

─ Ut frå eit utjamningssynspunkt er det alvorleg at den enkeltfaktoren som i utgangspunktet har størst tyding for dei faglege resultata til borna, nemleg...
ANNONSE

MEIR OM ungdomsskule

MEST LESE