ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Betre resultat for norske elevar

I Pisa 2009 viser norske 15-åringar framgang i matematikk, lesing og naturfag frå 2006 til 2009. Den negative utviklinga frå 2000 til 2006 ser...

– Dystert om lærar- tettleik

Det kjem fram av ei undersøking som er utført av NorgesBarometeret for UNIO. – Eg må seie dette er dystre tal i tilhøve til målsettinga...

Slik skal Kristin kutta i fråfallet

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gongen setjast konkrete mål for å redusere fråfallet og auke gjennomføringa i vidaregåande skule....

– Engasjer dykk for skulemat

– Eg har blitt erta ganske mange gonger for at eg er opptatt av mat i skulen. Engasjer dykk, lag facebooklister og sånt –...

No blir stats- rådane grilla

– Eg skal spørja om kvifor ikkje alle skular i Noreg har gratis mat, når andre land med dårlegare råd, som Sverige og Finland,...

Fleire elevar mobba av vaksne

Delen elevar som opplever å bli mobba to-tre gonger i månaden eller oftare er ganske uendra i perioden 2007-2010. Når det gjeld desse elevane...

– Meir praksis i skulen, Kristin!

– Me ynskjer tilbake dei praktiske faga. Det virka som ho var einig i mykje av det me snakka om og at ho tok...

Trappar opp kampen mot fråfall

– Me føreslår å løyve om lag 425 millionar kroner til målretta tiltak for dette i 2011, ei styrking på 175 millionar kroner i...

X-faktor for lærarar

– Det avgjerande er kva læraren kan og kva læraren gjer. Forsking frå Noreg og andre land visr at forskjellar i utdanningsnivået til lærarane...

Grov mobbing

Kunnskapsministeren varslar nye tiltak mot mobbing etter å ha motteke gjennomgangen til fylkesmennene av saker som rører læringsmiljøet. - Rapporten frå fylkesmennene avdekker at mobbesaker...
ANNONSE

MEIR OM ungdomsskule

MEST LESE