Ervin Kohn meiner nye reglar for skuleturar fører til meir antisemittisme

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Representanten for den jødiske minoriteten i Noreg meiner det vil bli vanskelegare å gjennomføre turar til Auschwitz etter nye reglar frå Utdanningsetaten.

Nyleg presiserte etaten at det berre blir lov å gjennomføre klasseturar som er finansierte av budsjetta, legata eller stipenda til skulen, skriv Avisa Oslo.

– Problemet er at det går litt imot det dei statlege styresmaktene har sagt om dette med å få bukt med antisemittisme, seier Kohn.

Dermed kan ikkje skular lenger gjennomføre turar som baserer seg på at foreldre eller elevar betaler eigendel, eller som er finansiert av dugnad eller gåver.

Kohn peikar særleg på at det no vil bli vanskelegare å gjennomføre turar til konsentrasjonsleiren Auschwitz med stiftinga Hvite busser, slik ei rekkje skuleklassar gjer kvart år.

– Eg synest ikkje ein skal redusere og avgrense moglegheitene for skuleklassar å dra på den typen Polen-reiser – tvert om. Dei burde gjere det lettare å dra på tur, legg han til.

Avisa Oslo har lagt kritikken fram for skulebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll, som forklarer at innstramminga av regelverket er knytt til gratisprinsippet.

– Det skal vere gratis å gå på skulen. Mange foreldre har kjent på eit stort press for å gi pengar og stille på dugnad, også når dei ikkje har høve til det. Det skaper forskjellar i byen vår, seier ho.


Du møter mange gamle og rustne piggtrådgjerde i Auschwitz. Foto:Privat