ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ung på bustadmarknaden

Tema: Ung på bustadmarknaden

Berlin sitt svar på krisa: Ta offentleg kontroll over utleigeselskapa

– I Tyskland, og spesielt Berlin, har det i fleire år vore bustadkrise. Det heng saman med stor tilflytting og dermed auka etterspurnad. Bustadmarknaden har...

– Dette er årsaka til bustadkrisa for unge, og ingen snakkar om det

Ifølgje FN er det ei global utvikling at arbeidar- og middelklasse blir pressa ut av storbyar fordi bustadar og heile nabolag blir kjøpt opp...

Dei fleste ungdomspartia meiner BSU -ordninga fører til større skilnadar

– BSU kostar staten 1 milliard i året, vi vil heller bruke desse pengane på tiltak som kan få dei som ikkje har foreldre...

Ungdomspolitikarane om bustadmarknaden: – I tvil om eg nokosinne får kjøpt bustad

Det skortar ikkje på nyheiter om den segnomspunne bustadmarknaden i Noreg. Utleigebustadar vert rivne vekk, tusenvis står i kø til studentbustad og ein meklartopp...

Forbrukarrådet etterlyser ny husleigelov

– Vi ønskjer ein totalgjennomgang av husleigelova. Det vil seie at det blir sett ned eit lovutval med alle partar involverte, så får vi...

Nesten vaksen: Dette har du rett på når du leiger bustad

Anten du skal flytte heimefrå for første gong eller har budd i kollektiv i fleire år, er det viktig å vite kva rettar ein...

Slik blir bustaden din grønast mogleg

Senk temperaturen! Store ressursar blir sløst bort på at nordmenn likar å ha det varmt innandørs. Sannsynlegvis varmar du opp bustaden din meir enn naudsynt....

Tusenvis står i studentbustad-kø

VG har henta inn tal frå del ulike studentskipnadane i Noreg. Dei viser at mange tusen står i kø for å få studentbustad i...

Sjå tala: Slik er bustadmarknaden i Noreg

Ah, bustadmarknaden. For dei av oss som bur i Oslo, nærmar oss 30 og har fem gongar meir i studielån enn på BSU-en, er ordet...
ANNONSE

MEIR OM Ung på bustadmarknaden

MEST LESE