ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ung på bustadmarknaden

Tema: Ung på bustadmarknaden

Anna (25) og Martin (27) fann draumeleilegheita på bygda etter halvtanna år med leiting

Før påske flytta Anna Brugrand (25) og Martin Løvlid (27) inn i den nye leilegheita si i Lærdal ved Sognefjorden. Paret hadde følgt med på...

Noregs første bydel for berre utleige – skal sikre betre vilkår for leigetakarar

Dei siste åra har dyre bustadprisar vore i media jamt og trutt, og med renteauke og bustadprisvekst er det nok ein gong vanskelegare å...

Lei av å høyre om høge bustadprisar i Oslo? No kan du få byprisar også på bygda

For ein førstegongskjøpar kan prisane i dei norske byane vere skremmande. Då er ein av fordelane med å bu i distriktet at ein gjerne...

Kommune gir 100.000 til dei som sel småbruk

«Småbruksprosjektet» vart igangsett i 2020 og går ut på å få folk til å selje fråflytta småbruk. Slike finst det mange av i dei...

Laura (23) skal bu i sjølvbygd minihus: – Det handlar mest om fridom

28. juli nådde verda overforbruksdagen, som inneber at ressursane på jorda for dette året allereie er brukt. Noreg nådde overforbruksdagen allereie i april. At overforbruket...

Berlin sitt svar på bustadkrisa: Ta offentleg kontroll over utleigeselskapa

– I Tyskland, og spesielt Berlin, har det i fleire år vore bustadkrise. Det heng saman med stor tilflytting og dermed auka etterspurnad. Bustadmarknaden har...

– Dette er årsaka til bustadkrisa for unge, og ingen snakkar om det

Ifølgje FN er det ei global utvikling at arbeidar- og middelklasse blir pressa ut av storbyar fordi bustadar og heile nabolag blir kjøpt opp...

Dei fleste ungdomspartia meiner BSU-ordninga fører til større skilnadar

– BSU kostar staten 1 milliard i året, vi vil heller bruke desse pengane på tiltak som kan få dei som ikkje har foreldre...

Ungdomspolitikarane om bustadmarknaden: – I tvil om eg nokosinne får kjøpt bustad

Det skortar ikkje på nyheiter om den segnomspunne bustadmarknaden i Noreg. Utleigebustadar vert rivne vekk, tusenvis står i kø til studentbustad og ein meklartopp...

Forbrukarrådet etterlyser ny husleigelov

– Vi ønskjer ein totalgjennomgang av husleigelova. Det vil seie at det blir sett ned eit lovutval med alle partar involverte, så får vi...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE