Kva tid ser du føre deg å eige eigen bustad? Har du trøbbel på leigemarknaden? Har du kjøpt og er uroa for rentene?
Framtida

Framtida.no har fått Fritt Ord-støtte til prosjektet Eige eller leige – unge inn på bustadmarknaden.

Me set pris på om du vil dela dine erfaringar med eige og leigemarknaden, uansett kor i landet du bur – eller drøymer om å bu:

Oppdatert: tysdag 23. august 2022 16.04
ANNONSE