Spørjeundersøking: Del dine erfaringar med bustadmarknaden

Kva tid ser du føre deg å eige eigen bustad? Har du trøbbel på leigemarknaden? Har du kjøpt og er uroa for rentene?

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Framtida.no har fått Fritt Ord-støtte til prosjektet Eige eller leige – unge inn på bustadmarknaden.

Me set pris på om du vil dela dine erfaringar med eige og leigemarknaden, uansett kor i landet du bur – eller drøymer om å bu: