ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Trafikktryggleik

Tema: trafikktryggleik

Solvik-Olsen opnar for førarlause bilar

– I dag er reglane slik at ein førar stadig skal kontrollere køyretøyet. Men med det regelverket som vi lagar no, vil du no...

– Svært urovekkjande auke

Talet på omkomne i trafikken har auka kraftig hittil i sommar. Berre i juli månad har 22 omkomme på vegane, sju fleire enn i...

Ny sveis skal få fleire til å bruka hjelm

Saka vart først publisert på Porten.no. Sogn: Grunnen til at mange vestlendingar vel å late hjelmen liggje att heime varierer, men i ei fersk undersøking som...

Den farlege blindsona

Statens vegvesen ønskjer å retta merksemda mot samspelet mellom syklistar og bilistar i kampanjen «Del vegen». Tala som Statens vegvesen har henta inn viser at...

Sjølvi i bilen er fy-fy

Denne saka stod først på trykk i Kvinnheringen. Ei fersk undersøking syner at heile 22 prosent av dei som køyrer bil har teke sjølvi medan...

Tunnelkøyring blir obligatorisk

Frå nyttår blir nye reglar for oppkøyring til personbil innført. Avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet Bente Skjetne forklarer at dei nye reglane stiller krav til...

Fengsla for juks på førarprøven

I går vart det avdekt juks på ein teoriprøve ved Haugesund trafikkstasjon. Det var skrankepersonellet som oppdaga at ein kandidat juksa. Dette har vore gjennomført...

Trafikkskule får krass kritikk

Saka var først publisert i Ryfylke.net. Statens vegvesen gjennomførte før nyttår eit tilsyn ved Jarle Lien Trafikkskole i Sauda. Ifølge Vegvesenet blei tilsynet gjennomført fordi...

Hekkar kan vera dødsfeller

Tre av ti dødsulukker på sykkel skuldast dårleg sikt. Ofte er det hekk, buskar og vegetasjon som hindrar oversyn. – Me oppmodar til ein felles...

Dette skjer om ein bles raudt

Dei fleste bilførarar har nok ein eller annan gong opplevd å bli stogga i ein promillekontroll. Heldigvis bles ikkje mange raudt på apparatet. – Men...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE