ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Trafikktryggleik

Tema: trafikktryggleik

– Wunder- baumane forsvann raskt

– Vil du ha med deg ein lighter eller nokre drops?, spør Robin Bårdsen (21). Fylkesformannen for FpU i Vest Agder har nemleg meir enn...

Nesten berre menn døyr på moped

Frå 2001 til og med juli i år har 51 nordmenn omkome på moped. 48 var menn, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Hittil i...

Rekordlåge dødstal i trafikken

Det viser førebelse tal frå utrykkingspolitiet (UP). Dei er nøgd med 30 prosent nedgang i trafikkdødsfalla i høgrisikomånadene. – Held denne utviklinga fram resten av...

Vil ta lappen

Regiondirektøren i Kystverket Midt-Noreg seier til NRK at det er på høg tid med ei regelendring for å redusere talet på promillerelaterte båtulukker på...

Straffar ferske førarar hardare

Prikkbelastningsordninga vart innført i 2004. I dag vert ordninga skjerpa. Førarar i prøvetida får no dobbelt så mange prikkar som den auka belastninga for...

– Nekt unge å køyra om natta


Sjåførar under 20 år er involverte i dødsulukker nesten sju gonger oftare enn sjåførar mellom 35 og 64 år, ifølgje fersk statistikk frå Transportøkonomisk...

Kvifor blir eg stoppa og ikkje pensjon- isten?

Torsdag var det trafikksikringsdag utanfor Fitjar vidaregåande skule, der mellom anna politiet deltok. Og framfor politibetjent James Leonard Tøsse og politistudent Simon Innvær, hagla...

– Bilen må ta rattet frå menneska

– Trafikkulukker er den viktigaste dødsårsaka til unge. Nær alle desse ulukkene er forårsaka av menneskelege feil, og ikkje feil frå bilen si side,...

Vil merka ferske sjåførarar

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ønskjer å gje unge bilførarar meir merksemd etter at dei har fått førarkort, skriv Adresseavisen. – Mannlege bilførarar i 18-19-års...

Mista kompis – arbeider for trygg veg

– Det er nytt at me har med elevar frå elevrådet på skulane, fortel SLT-koordinator i Fitjar kommune, Ellinor Austad Bergesen. – Elevane er med...
ANNONSE

MEIR OM trafikktryggleik

MEST LESE