ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Tobakk

Tema: Tobakk

Ny undersøking: Nesten éin av tre likar dei «stygge» snusboksane

Allereie i 2015 lanserte helseminister Bent Høie den nye tobakk-emballasjen, som skulle gjera det mindre attraktivt for barn og unge å røyke og snuse....

Beverly Hills forbyr sal av tobakk

Bystyret i California-byen vedtok tysdag samrøystes å forby sal av sigarettar, sigarar, e-sigarettar og andre tobakksprodukt. Forbodet trer i kraft i 2021. Det vil bli...

Når blei det kult å røyke?

I eit verdsbilete som viser at færre og færre røyker, er det likevel noko som skurrar. Dei siste åra har vi nemleg sett ei...

Ny rapport: Færre og færre ungdomar røyker og drikk

Ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15 og 16-åringar dei siste par tiåra. Funna viser...

Røykjetelefonen stengt frå 1. januar

Internett og appar til mobiltelefonen har tatt over som hovudhjelpemiddel for folk som ønsker å slutte, så Helsedirektoratet har merka ei fallande kurve med meldingar...

Den heilage alkoholkua

Saka var først publisert i Dag og Tid. Tenk deg at vi ikkje hadde taxfree-ordninga, at nordmenn ikkje fekk kjøpa billeg snop, sprit og snus...

No forsvinn logoen frå snusboksen

– I dag er en stor folkehelsedag, skriv helse- og omsorgsminister Bent Høie på Facebook. Fredag 9. desember vedtok Stortinget fleire endringar i tobakksskadelova. Vedtaket gjer at...

– Snus er like farleg som røyk

– Å anbefale snus som eit trygt alternativ til tobakksrøyking er ikkje lenger godt grunngjeve. Det er å lure ungdom til å bli avhengig...

Ungdom drikk og røykjer mindre

Om lag kvar tiande elev i tiande klasse seier dei har vore fulle, ifølge tal frå den landsomfattande spørjeundersøkinga «Helsevanar blant skuleelevar» frå UiB....

Finnmark har flest røykarar

Finnmark ligg godt over landsgjennomsnittet for sigarettbruk. To av ti røykte dagleg i fjor – samanlikna med 13 prosent på landsbasis, viser tal frå Statistisk...
ANNONSE

MEIR OM Tobakk

MEST LESE