Mentol- og klikksigarettar blir forbodne i Noreg neste år

Noreg er eitt av få land i Europa som framleis tillèt mentol- og klikksigarettar. Men neste år er det slutt. Det blir også forbod mot e-sigarettar med smak.

NPK-NTB
Publisert

Eigentleg skulle forbodet mot mentolsigarettar ha komme til Noreg for lenge sidan, som del av EUs tobakksdirektiv. Styresmaktene har tidlegare signalisert at det skulle bli innført i 2021.

– Gjennomføringa av direktivet i Noreg har vorte forseinka på grunn av prosessar i EU og andre Efta-land. Departementet forventar at direktivet vil tre i kraft i Noreg i 2024. Då vil også smaksforbodet tre i kraft her, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Veksande trend

Klikksigarettane har vorte svært populære i Noreg dei siste åra. Dei inneheld éin eller fleire kuler i filteret med mentol eller andre smaker, som ein klemmer på for å frigjere aromaen. I tråd med EUs tobakksdirektiv er dei forbodne i store delar av Europa.

Det blir også forbode med reine mentolsigarettar eller andre typar sigarettar med smak.

Ein sneipeboks i ein park i Oslo. | Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK