ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Tobakk

Tema: Tobakk

Trur ikkje på å nekte unge vaksne røyk

Aftenposten skriv at Legeforeningen vil forby sal av tobakk til alle som er fødd etter 2000. Allereie i dag er det 18 års-grense for kjøp. Legeforeningen...

Svelt på grunn av snus

– Det er ikkje sånn at me nødvendigvis angripar dei som bruker snus. Utfordringa er at dei som produserer snusen din, aldri blir stilt...

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Spår tobakksslutt i 2040

Dersom scenarioet skal bli til røynd, må det krevjast likevel politisk vilje og strengare tiltak mot tobakksindustrien, skriv forskarane i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. LES...

Snus med smak kan bli forbode i Noreg

Bakgrunnen er at EU i fjor vedtok eit direktiv som forbyr smakstilsetningar som vanilje, lakris, mentol eller liknande, i sigarettar og rulletobakk. Direktivet seier...

Vil gjere tobakk kjedeleg

– Tobakk er eit produkt det ikkje finst nokon fornuftige argument for å bruke. Då appellerer produsentane til kultur og identitet for å trekke...

– Auka snusbruk bra for folkehelsa

Ein ny studie av rus- og tobakksvanane til norske 16-åringar viser ein dramatisk nedgang i talet på daglegrøykjarar. Medan kvar fjerde 16-åring røykte i...

Tapte milliardar på røykjekutt

Frå august 2005 til november 2011 tapte Statens pensjonsfond utland rundt 9,6 milliardar kroner på svartelistinga av tobakksaksjar, ifølgje Noregs Bank. – Det er ikkje...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE