ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema SSB

Tema: SSB

Fleire gutar vel kvinnedominerte fag på vidaregåande

Helse- og oppvekstfag har som studieretning blitt meir populær hos begge kjønn, og talet på mannlege elevar har auka frå 2.300 i 2010 til...

Framleis store skilnader i arbeidslivet

I høve kvinnedagen har SSB har samla ei rekke nøkkeltal om kjønn. Sjølv om ein del har endra seg, er det framleis store skilnader. Her har Framtida.no...

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

Ni av ti er på internett kvar dag

Tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stort sett alle som kan krype og gå i Noreg, 96 prosent, har brukt internett dei siste tre månadane....

Éin av tre jobbar ved sida av studiane

I fjor hadde éin av tre heiltidsstudentar betalt arbeid gjennom heile studieåret. Det viser tal frå den europeiske studentundersøkinga Eurostudent som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte måndag. LES OGSÅ: Dette...

SSB: – Betre tannhelse gjer at det er mindre behov for tannlegar

– På midten av 70-talet var det meiningsfylt å snakke om tannløyse som mål på tannhelse, men i dag har 24 prosent av 18-åringane...

Skulevinnarane

– Me er veldig godt fornøgde! Det blir nok ei lita feiring nå, seier ein smilande rektor Øystein Knudsen. I ei ny undersøking har Statistisk...

Her lever dei lengst i landet​

Saka var først publisert hjå Porten.no.  Sogndal: Det er Kommunal Rapport som har plukka tal frå Statistisk sentralbyrå og kome fram til dei kommunane med høgast og lågast...

Lågare fruktbarheit i Noreg

Talet på nyfødde i 2014 er omlag det same som året før, men fruktbarheita blant norske kvinner er ein svak nedgang i forhold til...
ANNONSE

MEIR OM fødsel

MEST LESE