ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Kinesisk på vidaregåande

  Reikvam er 4.-kandidat til Stortinget for Frp, og ønskjer at kinesisk skal bli eit valfag på vidaregåande i fylket. LES OGSÅ: Lær kinesisk i Bergen Viktig...

Byter språk med rørsler

 I ni dagar skal ungdomane læra seg å laga eigne prosjekt som dei forhåpentlegvis får realisert i heimlanda sine. Støtte frå EU Frå 1. til 9....

Smått er godt biteti

Som oftast galdt det småord som eg smette inn her og der i utsegnene mine; stutte einstavingsord som i grunnen syntest å vera ljodar...

Skal vi ha dubbing eller teksting?

– Folk i Norden, spesielt unge, forstår mindre av språka i nabolanda enn før. Det er et politisk mål å hindre at denne utviklinga...

Veit du kva du snakkar om?

Sant å seia er ord som munn, gamal, veg og katt minst like staselege og avanserte som dei vidgjetne låneorda demokrati og litteratur −...

Sei det med dikt!

deklamering av dikt lyder langsamt poengtert lekkert og presist så alle lyttar merksamt og med age.   Med andre ord trur eg at vi som snakkar utydeleg og er litt sjenerte og lågmælte, det vil...

Dette er den nye nynorsken (del 5)

Kristin Fridtun har teke ei pause frå ferien sin for å fortelje deg om korleis den nye rettskrivingsreforma endrar kva du har lov til...

Boikottar nye reglar

Grytten seier til bt.no at det er betenkeleg (dumt) for dei som er unge og skal læra nynorsk, for dei får mindre valfridom. Noko...

NHO: Dropp språkkrav!

Avinors problem med å få rekruttert flygeleiarar har ført til mange hol i vaktplanane i sommar – og til tider kaos i flytrafikken. – Vi...

Vil ha eiga norm med i-mål

Leiaren i Voss mållag foreslår ei alternativ norm som blant anna skal tillate i-mål. Onsdag blei den nye rettskrivingsnorma innført, og Sylfest Lomheim, tidlegare direktør...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE