ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Nynorsk litteraturhistorie blir tilgjengeleg på nett

Torsdag 23. august blir den nye digitale satsinga lansert i Telemark. Etter lanseringa kan kven som helst klikka seg inn på det digitale oppslagsverket...

God tysdag!

Dei som uttaler torsdag som tossdag, vil kanskje tru at forma tysdag eller tisdag kjem av det same fenomenet, nemleg at rs blir assimilert,...

Vil styrke nynorsken med omsetjingsrobot

– Det hadde vore eit kjempeløft for nynorsk i media om dette fungerer. Det vil gjere nynorsk meir tilgjengeleg og synleg i media, og det er det vi...

– Skular, fengsel og kasernar har jo mykje sams!

– Skulegang skapar ein meir fleksibel sosial struktur enn naturen, der pengane og volden rår. Sorteringa i skulen kan verka brutal, men jungellova i...

Innvandrarprofessor: Utanlandske forskarar treng nynorsk

– Eg blir uroleg når internasjonale forskarar blir nytta som argument i denne debatten. Ein kan lære å forstå nynorsk raskt, men det er...

I denne appen kan du læra deg klingon og høgvalyrisk

Du har truleg fått med deg anten Star Trek eller Game of Thrones – to enormt populære, fiktive univers. Star Trek: The Original Series blei sendt...

Torsdag eller tårsdag?

Når det gjeld språk, kan ein ikkje alltid snakke om riktig og feil, dersom ein ser bort frå offisielle normeringar, der nokon har bestemt...

Under press slit han med å finna dei rette orda

Først publisert på Porten.no. Årdal: Han strauk fagprøven to gongar, men stod på den tredje. No har Jostein Haukås-Eide frå Slinde i Sogndal fått fast...

Visste du at det finst rundt 7000 språk i verda?

Visste du at mange av desse språka faktisk har enda færre enn 740 brukarar av språket, og at desse språka er utryddingstruga og rett...

– Digitale hjelpemiddel kan hindre læring

– I Danmark har det gått så langt at elevane kan bruke Google translate som hjelpemiddel på eksamen, då blir det heile litt meiningslaust,...
ANNONSE

MEIR OM Fagfornyinga

MEST LESE