ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

«Er det ikke slik at du er nazist om du skriver nynorsk»

– Eg synest jo at nynorsk er det mest sexy språket. Eg trur ikkje nynorsk gjer deg mindre attraktiv på Tinder – heller meir,...

Få med master eller doktorgrad skriv nynorsk

Rapporten « Språk i Noreg – kultur og infrastruktur » frå framtidsutvalet i Språkrådet peikar på at det norske språket er under press på dei fleste...

I framtida kan det vere folk går på «sino»

At ein del slit med å uttale kj-lyden, og i staden seier ein skj-lyd i ord som kino, kjole og kjøt, er ikkje eit...

– Stadnamn er som små, spennande historier

– Stadnamna våre er meir spennande enn mange trur. Dei viser veg gjennom historia og gøymer alle ei lita historie, meiner Gøril Grov Sørdal....

«Lykkeland» får språkkritikk

– «Lykkeland» handlar om oljeeventyret og klasseskiljet i det gamle Stavanger. Det finst vel ingen betre måte å skildra desse skilja på enn gjennom...

Sp foreslår 10 millionar til språkdelt ungdomsskule

Ordninga vil gjera at nynorskelevar får rett til å gå i eigen nynorskklasse i ungdomsskulen. I dag stansar denne ordninga etter 7. klasse i...

– Det viktigaste er at folk skriv limburgisk

– Det er nesten ikkje noko limburgisk i skulane. Det har vorte utvikla læremateriell, men det er frivillig. Lærarane må vete om det og...

Nynorskgutane vert dårlegare i norsk

I løpet av dei siste åtte åra har norskkarakteren til nynorskgutane vorte dårlegare, både i hovudmål og i sidemål. – Det høyres litt ut som mitt...

Grepstad skriv nytt om skriftkultur

Boka «Skriftkultur. Tidssignal frå det 21. hundreåret» blir omtala som eit tidssignal frå det moderne Noreg om skrift, språk og minne. Forfattar Ottar Grepstad...

– Om vi skrur av språket, kva er att?

Under språkkonferansen Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida til norsk språk i Førde torsdag, svara Språkdirektør Åse Wetås klårt og tydeleg: – Ja! Men ho hadde...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE