Språket som forandra musikk-Noreg

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Betre musikk på norsk

Bergensgruppen A-laget er ein av fleire aktørar som har gjort suksess med å bruke norsk dialekt. Eit av medlemmane til gruppa, Vågard Unstad, trur dialektar er kome for å bli i norsk musikk. Han meiner at grunnen kan vere ei endring i nordmenn sitt forhold til dialektar.

– Eg er opptatt av å synge slik eg snakkar. Då får ein ein heilt annan nærleik til det som blir formidla, seier han.

Verdset det folkelege
– Bruken av dialekt er blitt meir akseptert. Og så er det ikkje lenger like imponerande å synge på engelsk når alle kan det, seier Unstad.

Han meiner det er fleire fordelar med å bruke sitt eige språk når ein lagar musikk.

– Ein kan vere så god i engelsk ein berre vil, men det blir sjeldan like bra som når ein skriv på sitt eige morsmål. Det er det folkelege og kvardagslege eg vil skildre i musikken, og det blir alltid best på min eigen dialekt.

Det er likevel ikkje berre fordelar med å synge på sitt eige språk. Unstad meiner høva for å slå igjennom internasjonalt er avgrensa når tekstene er på norsk.

– Det er klart at det er vanskeleg å bli stor når ingen skjønar kva du seier. Det gjeld nok særleg når ein rappar.

LES OGSÅ: Klar med ny internett-kassett

Varig endring
Audun Vinger var redaktør i Natt&Dag på 90-talet, den gongen norsk musikk blei omtalt som drit. Han ser eit hamskifte idag, og trur inntoget av dialektar i musikken har vore positivt for den norske musikkbransjen.

– Det er ein kjensgjerning at norsk musikk er blitt betre etter at ein byrja å synge på norsk, seier Vinger, som i dag er redaktør i tidsskriftet Vindauget.

Han meiner bølga av dialekt-artistar har gjort det trendy å synge på norsk, men at det ikkje er grunn til å tru at han vil forsvinne med tida.

– Det blir følt meir naturleg når artisten syng på sin eigen dialekt. Musikken får ein eigenart og kjennest friskare når ein gjer det på morsmålet, seier han.

LES OGSÅ: Døve har like mykje glede av musikk

Ekstra krydder
Musikkprodusent Jørn Lavoll er samd i at norske dialektar er kome for å bli.

– Det ser ut til at nordmenn har fått eit meir medvite tilhøve til sin eigen dialekt og fleire ser høvet for å synge på sitt eige språk. Det er ikkje berre innan musikkbransjen vi ser denne endringa. Òg innan TV og film er det blitt stadig meir vanleg å bruke dialekt, seier Lavoll.

Han peikar òg på at born som veks opp idag blir vant til å høyre mange ulike dialektar gjennom barne-TV, og trur dette kan føre til at dialektane òg blir brukt i framtida.

– Bruk av dialektar gjev litt ekstra krydder til musikken, og kanskje òg ein større fridom til å skape sitt eige uttrykk, seier Lavoll.

Vågard Unstad har skrive på bergensdialekt heile karrieren sin, og meiner det er lettare å uttrykke seg når han skriv på dialekt.

– Norsk er som kjent eit fattig skriftspråk, men det er eit rikt talespråk. Det blir tydeleg når ein bruker dialekt, seier han.

Les saka i Studvest!