ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Lær språk – og omset internett

Det amerikanske dataprogrammet «Duolingo» skal gjera det muleg for folk flest å vera med å omsetja internett til alle dei store verdsspråka. Dei som...

Du tolkar gamle bøker for Google

Du irriterer deg kanskje at du må tolka to utydelege og forvrengte ord kvar gong du opprettar ein epost- eller twitterkonto. Dette er fordi...

Berre 20 snakkar dette språket

Tysdag 21. februar markerer Unesco morsmålsdagen. Dagen blir markert for å fremja språkleg og kulturelt mangfald og fleirspråklegheit. Det minste og mest utryddingstruga språket i Noreg...

Stian knuser alle i Wordfeud

Med ti sigrar og eitt tap sikra Veldiglad, som er spelarnamnet, seg topplasseringa i 1. divisjon i mobilspelet. Den argaste motstandaren var Gompedyret, som...

– Målfolk får panikk

Dei sterke reaksjonane på Utanningsdirektoratets framlegg om å tone ned sidemålet i norskfaget, er typiske, meiner statsvitarprofessoren ved Universitetet i Bergen. Aarebrot meiner det...

Lei av tåkeprat

– Du skal ikkje gå mykje rundt i gangane her i huset før du finn setningar eg stemplar som uklart språk, seier fornyingsminister Rigmor...

Lanserer språkpris for barn

Saman med Forskingsrådet lanserer Språkrådet dette skuleåret ein språkpris for barn. Prosjektet blir arrangert som ein del av den årlege konkurransen til Forskingsrådet for barn,...

Har mediespråket endra seg?

Det er lett både å seie og sjå at det har skjedd mykje med språket i media det siste tiåret, men samstundes meiner eg...

Viktig om makta i språket

Språket blir brukt for å setje ord på ting og tankar. Somme måtar å bruke språket på reknar dei fleste av oss som naturlege...

Til ungdommen!

For halvtanna års tid sidan arbeidde eg ein periode som lærar på ein vidaregåande skule i det sørvestlege Noreg (av omsyn til alle involverte...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE