ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Ny norsk poesi

Medan debatten går om nynorsk er verd å lære i skulen, om det er noko meir enn eit eksotisk utkantspråk som høver seg i...

Nynorskelevane slår bokmålselevane

Elevane i den vidaregåande skulen i Hordaland gjer det svært bra, ifølgje Hordaland fylkeskommune. I mange fag ligg karakterane over eller likt med langsgjennomsnittet....

Meir makt til Språkrådet

Dermed står rådet fritt til å lage ei smalare tilrådd norm for nynorsk, slik styret i Språkrådet foreslo for departementet i fjor, skriv NPK. Styrefleirtalet...

Opprør mot ny språklov

Politiet brukte tåregass for å spreie folkemengda, og fleire personar vart skadde i oppstyret. Fleire hundre menneske var møtt fram for å protestere mot...

Dobling av nynorsk Wikipedia

Rapporten Språkstatus 2012 tek for seg tilstanden for språk og språkbruk på ulike samfunnsområde. Språkrådet gjev ut ein slik statusrapport kvart år. Det språkpolitiske...

– Wario er Super Mario

Wario Waqo Wario (16) gjekk to år på nomadeskule i Sør-Etiopia. Etter drygt halvtanna år går han ut av ungdomsskulen med 5,2 i karaktersnitt,...

Danske dialektar døyr av låg status

No peikar språkforskarane på mor og far som den direkte årsaka til tilbakegangen: Foreldra lærer ikkje barna sine den lokale dialekten. Foreldre snakkar standarddansk til...

Språklege stereotypar

Aftenposten skriv i dag at det er store geografiske skilnader i kva framandspråk norske ungdomsskuleelevar vel. Også kjønn spelar inn når ferske ungdomsskuleelevar skal velje...

– Danskane bør lære norsk

Ei norsk undersøking viser nemleg at danskane har vanskar med å forstå munnleg norsk og svensk, skriv NRK. – Eg kunne godt tenkje meg at...

– Nei til dubbing

–  Landsmøtet til Foreningen Norden har merkt seg at NRK og har teke i bruk dubbing av TV-program der talespråket er svensk eller dansk....
ANNONSE

MEIR OM Danmark

MEST LESE