ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

 «Eg må slå om til bokmål kvar gong eg skal handle i Oslo»

Denne teksten var med i skrivekonkurransen til Framtida.no og Magasinett i konkurranse med 450 andre ungdommar over heile landet, og er valt ut til...

Norsk Målungdom håpar på eit løft for kvensk

Denne veka kom det fram at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal greie ut om kvensk kan løftast til nivå 3 i minoritetsspråkpakta. Dette vert godt teke...

Kulturministeren til Microsoft: – Ta omsyn til nynorsk

I slutten av mai skreiv Framtida.no at Microsoft frå slutten av juni kuttar nynorsk og 26 andre språk frå Outlook for iphone og ipad. Vel to...

Berekraftsmåla – no også på nynorsk

– Vi veit at fleire har sakna ei nynorsk utgåve av berekraftsmåla. Eg er glad for at dette no er på plass. Den nye...

Quiz: Veit du kva denne høgnorsk-glosa tyder?

– Vi vil ha eit norsk som kan stå på eigne bein – med indre reglar som er føreseielege og sitt eige ordtilfang, sa...

No kan du bestille noregsferien din på nynorsk

– Nynorsk kan brukast overalt til alt, og då er det sjølvsagt heilt rett at det er nynorsk på nettsidene til Vy. Særleg stas...

Ole Kristian (32) skriv nynorsk slik som Aasen gjorde det: – Godt for auga å lese

– Vi vil ha eit norsk mål som er tufta på dei norske målføra. Vi vil ha eit norsk som kan stå på eigne...

Kennedy (22) fekk ordboka til å endre definisjonen av «rasisme»

Den amerikanske ordboka Merriam-Webster vil oppdatere definsjonen av ordet «rasisme», etter at Kennedy Mitchum (22) påpeika at den var for dårleg. Det melder CNN. – Ikkje representativ...

Vestland fylke ber Microsoft droppa nynorskkutt

For nokre veker sidan skreiv Framtida.no at Microsoft frå slutten av juni kuttar nynorsk og 26 andre språk frå Outlook for iphone og ipad....

Utval vil ha færre timar framandspråk på vidaregåande

Det regjeringsoppnemnde Lied-utvalet skal foreslå endringar i den vidaregåande opplæringa. Dei foreslår at timetalet med framandspråk blir redusert, utan å gå nærare inn på...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE