ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Språkrådet har talt: Sportsvaske er årets ord

– «Sportsvaske» blir brukt når styresmakter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å setje seg sjølv i eit betre lys eller søkjer å...

Hewad (14) er den einaste registrerte nynorskeleven i Trondheim

Trondheim har 21.700 elevar i grunnskulen. Av alle desse, har berre éin nynorsk som hovudmål, ifølgje Grunnskulens informajonssystem, som samlar data frå alle grunnskulane i...

Fleire innvandrarar blir buande i kommunar som gjev opplæring på nynorsk

– Eg blei litt irritert i starten. Kvifor har dei to så like språk i Noreg, og kvifor må me læra nynorsk når flest...

Sametinget vil ha valfri opplæring i samisk eller nynorsk

Sametinget vil også at skulane skal kunne velje å ha samisk som obligatorisk fag dersom dei ønskjer det, skriv NRK. Det har Sametinget no foreslått...

BlimE!: NRK bad lærar omsetje til nynorsk for dei

BlimE!-aksjonen starta på MGP jr. i 2010, og det er tiande gongen i år at det er laga ein eigen BlimE!-song. Songen finst på teiknspråk,...

Meir enn 70 prosent av ungdommane held på nynorsk – no får kommunen pris

Ål kommune ligg i eit område der nynorsk ikkje er eit sjølvsagt språkval. Difor er det ekstra viktig at kommunen legg til rette for...

Uforståelege pensumtekstar og kor dei er å finne

Favorittscenen min i Friends er den kor Joey skriv eit anbefalingsbrev på vegner av Chandler og Monica. Han synest det er viktig at byrået...

Døveforbundet etterlyser fleire lærarar i teiknspråk. I staden fryktar dei kutt

– Vi treng heilt klart fleire teiknspråklærarar. Det er allereie vanskeleg å få tak i – og det er nesten umogleg å skaffa vikarar,...

– Alle skular burde tilby teiknspråk

– Det er vanskeleg å ikkje bruke munnen, seier Emilie Waage. 16 elevar er samla til ettermiddagsundervising på Nydalen vidaregåande skule. Der får ungdom frå...

Alexander (22) drøymer om at esperanto skal føre til verdsfred

Henrik Stefanus Rasch Håndlykken (19), Jacob Fjeld Grevstad (24) og Alexander Harestad Kvidbergskår (22) er tre av Noregs yngste esperantistar. Det vil seie at...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE