ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Språkrådet fryktar for norsk som fagspråk

Forskarar publiserer mindre på norsk. Nær 90 prosent av den vitskapelege publiseringa er no på engelsk. Det er særleg innan humanistiske fag at bruken...

AUF har fått offisielt namn på nynorsk, samisk og kvensk

Under AUF sitt landsmøte i helga vedtok organisasjonen offisielle namn på nordsamisk, kvensk og nynorsk. Det nynorske namnet er Arbeidarane si Ungdomsfylking, kvensk er Työtelijöitten...

Nynorskparadokset i Trøndelag

I byen Namsos, mest kjent som trønderrocken sin hovudstad, finn vi eitt av Noregs ferskaste mållag. Det heiter Naumdøla Målungdom. Per i dag er dei...

Kvifor har vi dei etternamna vi har?

Visste du at Thorbjørn Jaglands far i si tid bytte ut slektsnamnet Johansen med Jagland? Og at Gunnar Stålsetts opphavlege kvenske familienamn var Sirkka? –...

Verdas enklaste alfabet

Tenk deg at nynorsken hadde sin eigen festdag. Ein nasjonal heilagdag, der folk fekk fri frå jobben for å kjenne på gleda over eit...

Kva betyr dialektorda?

Er du ei «løfserøv», ein «svettpeis» eller kanskje ei «brettlepa»? Språkforskar Tor Erik Jenstad har samla Noregs morosamaste dialektuttrykk i boka «Fysekjerringer og glupstuter». Er du er...

Er du ei «løfserøv», ein «svettpeis» eller kanskje ei «brettlepa»?

«Kann du sognamaol og litevetta purketysk, kann du fara verdi rundt; men kjem du te Konstantinopel, staor du hoggande fast», heiter det i ordtaket. I...

Språkrådet refsar statlege namneprosessar

Direktør Åse Wetås i Språkrådet er grundig lei av at Språkrådet gong på gong blir forbigått når statlege selskap og organ skal skifta namn....

Nynorsk ER mykje tøffare enn bokmål

Teksten vart skrive til opprettinga av Moss Mållag, og stod først på trykk i Moss avis. Da eg var ung, var nynorsk noko av det minst kule...

Nynorskfylket med konferanse om framtida til det norske språket

Arrangøren, Nynorskfylket Sogn og Fjordane, er eit forum for ulike organisasjonar og institusjonar som er opptekne av å fremja nynorsk. – Sogn og Fjordane er...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE