ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Meir nynorsk frå Kongehuset

Hausten 2021 fekk Noregs Mållag mykje merksemd fordi dei i eit utkast til nytt arbeidsprogram ville krevja at 25 prosent av talane frå Kongehuset...

Dei kritiske punkta

– Eg brukar berre høgre peikefinger når eg les, men lærarane mine vil at eg skal lese med begge hendene og med fleire fingrar....

Skogfinnane har fått sitt eige flagg

Skogfinnane er ein av dei fem nasjonale minoritetane her i landet. No har dei offentleggjort sitt eige flagg, skriv Skogfinneforeningen i ei pressemelding. Flagget er...

No skal unge kvenar kunne seie «fandens oldemor», «ikkje-binær» og «skal vi pule?»

– Frå eg fekk manuset, så har eg starta og avslutta alle dei skriftlege samtalane med besteforeldra mine på kvensk. Det er ein ganske...

Ti frasar du må kunne for å sjekke på kvensk

Kvääninuoret – Kvenungdommen har nettopp lansert ei kvensk frasebok – slik at unge kvenar kan bruke sitt eige språk i kvardagen, anten det er...

Språkrådets topp 10-liste over årets ord 2022

– Fenomenet er gamalt, men ordet er nytt. Det er eit såkalla teleskopord som er sett saman av delar av andre ord. Her er...

Vendel-Agathe (23) tviheld på dialekta: – Skjønte ikkje kor lite andre forstod

– Vi kan ikkje seie noko statistisk om kor bevisste unge er på å halde på dialekten når dei flyttar, men det er klart...

USA: «Gaslighting» kåra til årets ord

Den amerikanske ordboka Merriam-Webster har kåra gaslighting til årets ord. Gaslighting tyder å psykologisk manipulere nokon over ei lengre periode, slik at offeret stiller spørsmål...

Venstre med nynorskløft i sitt alternative statsbudsjett: – Dette bør regjeringspartia merkje seg

– Venstre vil gje nynorsken eit løft. Sjølv i eit trongt budsjett, har vi funne fram pengar til fleire nynorsksatsingar. Det uttalar Venstre-politikar Grunde Almeland...

Staten bryt språklova over heile linja

Her har dei teke føre seg korleis departementa og dei underliggjande statsorgana etterlever reglane om veksling mellom nynorsk og bokmål. – Det vi ser i...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE