ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Korona-unntak gav kraftig fall i skulefråvær

Endra krav til føring av fråvær som følgje av utbrotet av koronavirus i vår er ei viktig årsak til den kraftige nedgangen, ifølgje Kunnskaps-...

Fleire fullfører vidaregåande: Sogn og Fjordane toppar statistikken

– Det er bra at stadig fleire elevar fullfører og består vidaregåande. Mange skular gjer ein god jobb, men vi har framleis ein veg...

Seks av ti elevar meiner dei lærte mindre med heimeskule

12.000 ungdommar mellom 13 og 19 år deltok i undersøkinga, som er gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet like før skulane gjenopna i mai. Nær halvparten var...

Regjeringa vurderer å gjere endringar i fråværsgrensa

– Avgjerda om at fråværsgrensa skulle gjelde som normalt, vart teken i vår då vi var i ein annan situasjon. No har vi fått...

Fråværsgrensa har medført betre karakterar og mykje lågare fråvær

Nedgangen gjeld for alle elevgrupper. Elevane som har redusert fråværet sitt mest, er elevane som hadde høgast fråvær frå før. – Fråværsgrensa som regjeringa innførte...

– Nærmiljø bør telja tyngst for inntak til vidaregåande i Vestland

Inntaket til vidaregåande skular i Vestland bør ikkje berre baserast på karakterar, og alle elevane i Vestland fylke bør ha rett til å gå...

Meir stønad til koronaramma elevar

– Regjeringa har vedteke å utvide tilbodet om ekstra lån og stipend til elevar på vidaregåande skule som ikkje bur heime, og som har...

Greta Thunberg med koronakampanje for Unicef

– Som klimakrisa er koronavirus-pandemien ei krise for barnerettane. Det vil påverka alle barn, både no og på lengre sikt, men sårbare grupper vil...

Helsesista meiner usikkerheita tærer på psyken til unge

Måndag ettermiddag, under den daglege koronaoppdateringa frå styresmaktene, sette helseminister Bent Høie (H) av eit par minutt til å takka og snakka til ungdomen....

I år søkjer fleire høgare utdanning rett etter vidaregåande

Fredag annonserte Samordna opptak dei førebelse, nye søkartala. Her kjem det fram at rekordmange har søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak, heile...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE