ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Fråværsgrensa har medført betre karakterar og mykje lågare fråvær

Nedgangen gjeld for alle elevgrupper. Elevane som har redusert fråværet sitt mest, er elevane som hadde høgast fråvær frå før. – Fråværsgrensa som regjeringa innførte...

– Nærmiljø bør telja tyngst for inntak til vidaregåande i Vestland

Inntaket til vidaregåande skular i Vestland bør ikkje berre baserast på karakterar, og alle elevane i Vestland fylke bør ha rett til å gå...

Meir stønad til koronaramma elevar

– Regjeringa har vedteke å utvide tilbodet om ekstra lån og stipend til elevar på vidaregåande skule som ikkje bur heime, og som har...

Greta Thunberg med koronakampanje for Unicef

– Som klimakrisa er koronavirus-pandemien ei krise for barnerettane. Det vil påverka alle barn, både no og på lengre sikt, men sårbare grupper vil...

Helsesista meiner usikkerheita tærer på psyken til unge

Måndag ettermiddag, under den daglege koronaoppdateringa frå styresmaktene, sette helseminister Bent Høie (H) av eit par minutt til å takka og snakka til ungdomen....

I år søkjer fleire høgare utdanning rett etter vidaregåande

Fredag annonserte Samordna opptak dei førebelse, nye søkartala. Her kjem det fram at rekordmange har søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak, heile...

Her ser du dei digitale skulestreikane verda over

Fredag er det nok ein gong duka for stor internasjonal klimastreik. Koronapandemien herjar over heile verda, så arrangementet blir for første gong heildigitalt. Les meir...

Tiltak for permitterte lærlingar

Målet er at flest mogleg kan ta fag- eller svenneprøven utan vesentlege forseinkingar. – Det er mange lærlingar som har det tøft, fordi dei har...

Mot delvis opning av skular og barnehagar

Regjeringa legg no opp til å opne skulane frå 1. til 4. trinn og barnehagane, men ikkje rett over påske. Ei slik opning vil...

Eksamenar blir avlyste i grunnskulen og på vidaregåande

Det kjem fram i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet onsdag. – Elevane vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftleg eksamen i år, seier kunnskaps- og integreringsminister...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE