ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Holocaust og andre verdskrigen ikkje med i skissene til ny læreplan

– Andre verdskrigen og holocaust må ha ein heilt naturleg plass i læreplanen. Det er heilt utenkjeleg å presentere ein læreplan i 2018 utan...

Kvinner spør lite på forelesingar

I ein studie publisert i Science Daily, og omtalt i Universitas, observerte forskarar frå universitetet i Cambridge 250 seminar i ti ulike land. Kjønnsfordelinga var...

Regjeringa satsar på lærarutdanning

Elleve høgskular og universitet får til saman 8 millionar kroner, og 2 millionar kroner går til nasjonale tiltak. – Regjeringa gir åtte millionar kroner til...

Meining: Karakterfri kvardag – også i den vidaregåande skolen

For fjerde året er eg i gang med karakterdempa norskundervisning ved Orkdal vidaregåande skole. Tilbakemeldingane frå elevane er så langt gode. Dei blir meir...

Skal på landsmøtet for å kjempe for sidemål

Unge Venstre har lenge hatt ein tradisjon for å ha ein god sidemålspolitikk, det håpar eg at Unge Venstre skal fortsette med. Denne helga skal...

Norske bedrifter skrik etter handverkarar

Det årlege kompetansebarometeret, som vart lagt fram tysdag, viser endå ein gong at NHO-bedriftene slit med å få tak i folk med den rette...

Forsking: Barn på krisesenter slit med skule

Forskar Sabreen Selvik ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress har i si avhandling ved Universitet i Bergen intervjua 20 barn med mange...

Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel...

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Talet er basert på ei rundspørjing Kommunal Rapport har gjort blant fylkesmennene. Det faktiske talet er truleg høgare, sidan berre 13 av 17 fylkesmenn har svara...

Leiar i Norsk Målungdom har ordet

Etter fire år ser me at kompetansen i nynorsk og bokmål ikkje har vorte betre, og at elevane vil ha halvårskarakteren. Dei som vil...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE