ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

«Håndbok mot rasisme» skal hjelpe lærarar i klasserommet: – Ingen born er fødde med rasistiske haldningar

– Boka er ikkje ein fasit på korleis jobbe mot rasisme, men den er eit konkret verktøy som kan stimulere til engasjement, refleksjon og...

Tilsyn i barnehagar og skular – avdekte regelbrot i nesten alle tilsyna

Målet for dei 177 tilsyna var kommunen som skule- og barnehageeigar der statsforvaltarane gjennom ulike kjelder hadde fått mistanke om brot på regelverket, skriv Utdanningsnytt. Statsforvaltarane...

Ekstra skuletimar blir foreslått som tiltak mot tapt læring

Det har vore eit tøft år for mange elevar som har gått glipp av mykje læring og sosialt fellesskap, seier kunnskapsminister Guri Melby (V). Skulane...

Rekordmange fullfører vidaregåande opplæring

Blant dei som byrja i vidaregåande opplæring i 2014, har nesten 80 prosent fullført vidaregåande opplæring fem/seks år etterpå, viser ferske tal frå SSB. Dette er...

Barn av høgt utdanna foreldre presterer betre i skulen: – Det er mange ting som spelar inn

Utdanningsnivået til foreldre har betydning for kor godt elevar i grunnskulen presterer, viser ein ny artikkel frå SSB. – Det er mange ting som spelar...

Skular over heile landet blir ramma av streik: Streikeviljen større enn på mange år

Meklinga mellom Unio og KS førte ikkje fram, og dermed blir over 7.000 kommunale tilsette, svært mange av dei lærarar, tekne ut i streik...

Då skulane stengde opplevde kvar sjette unge vald eller overgrep: – Desse feila må ein unngå no

Forskarar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress meiner det særleg er tre ting kommunar som stengjer skular, kan lære av i fjor. Rapporten...

Leiaren i Utdanningsforbundet vil ha munnbind og to meters avstand i skulen

Utdanningsforbundet vil sende konkrete innspel til Kunnskaps- og integreringsdepartementet tysdag der dei mellom anna vil foreslå at det skal brukast munnbind i skulen og...

Det kan bli munnbindpåbod på skular

Det fortel helsedirektør Bjørn Guldvog til P4. – Vi vurderer no om det skal bli påbode med munnbind på skular og om meteren må doblast,...

Melby: Privatistar må få ta eksamen

– Dei har ikkje noko anna grunnlag for vitnemål, så dei må ta eksamen. Så er det ein del elevar på yrkesfag som må...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE