ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Ap vil skrote fråværsgrensa i vidaregåande skule

– Det betyr at den strenge fråværsgrensa til høgresida vil bli fjerna og erstatta av eit nytt nasjonalt fråværsreglement, seier AUF-leiar Astrid Hoem til VG. Forslaget...

Mange barn utsette for alvorleg mobbing får PTSD-diagnose

Sidan 2018 har 25 barn, unge eller vaksne, i 24 saker, saksøkt ein kommune for ikkje å ha stoppa eller forhindra mobbing, skriv avisa. 21...

Ukrainske barn veks opp i bomberom

Denne saka var først publisert hos Framtida Junior. Der kan du òg lese om ukrainske Dima (8) som endeleg får gå på skule att. Krigen...

Rapport: Elevar opplever meir press, og mobbing aukar

Sjølv om dei fleste elevar opplever at dei har eit godt skule- og læringsmiljø, prega av trivsel og støtte frå lærarane, opplever elevane meir...

Spel skal lære deg å kjenne igjen falske nyheiter

Om lag sju av ti 13–18-åringar seier dei har sett ei falsk nyheit på nettet det siste året, viser Medietilsynets undersøking Barn og medium...

Redd Barna: Regjeringa må setje i gang tiltak for å sikre at alle ungdommar kan delta digitalt

Omtrent alle 13-18-åringar har mobil og tilgang på PC, viste Medietilsynets undersøking Barn og medium 2022. Ein ny rapport frå Redd Barna avdekkjer likevel at...

Svensk studie: – Kvinner kan få betre karakterar på grunn av utsjånaden

Studien er gjort ved Handelshögskolan ved universitetet. Her kjem det fram at vakre kvinnelege studentar fekk dårlegare karakterar i nokre fag under pandemien. Etter...

VGS-elevar gjekk glipp av 40 millionar kroner i stipend førre skuleår

– Vi veit ikkje kvifor nokon lèt vere å søkje om utstyrsstipend. Eg oppmodar alle til å søkje på dette stipendet, som alle med...

Vekas viktigaste: Gasslekkasje, lærarstreik og fascistiske parti

Gasslekkasje i Austersjøen Tysdag byrja gassrøyr å leke gass ut i Austersjøen. Lekkasjane skjer i nærleiken av Simrishamn i Sverige og Bornholm i Danmark. Røyra...

Avlyser ikkje eksamen

– Lærarstreiken får ingen konsekvensar for eksamen, slo kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast på ein pressekonferanse onsdag. – Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga...

Universitet og høgskular bryt mållova

Blant verstingane er det største universitetet her i landet, NTNU, pluss Universitetet i Tromsø, OsloMet og Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Ved NMBU er...

Regjeringa stansar lærarstreiken med tvungen lønnsnemnd

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kalla partane inn tysdag kveld. Etter eit kort møte vart det stadfesta at regjeringa grip inn. Lærarane har streika sidan...
ANNONSE

MEIR OM streik

MEST LESE