ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Fleire elevar fullfører vidaregåande opplæring på normert tid

At to av tre elevar i vidaregåande opplæring fullfører på normert tid, er ein auke på 6 prosentpoeng samanlikna med tala for fem år...

Lizan (16) gjekk glipp av andre basisfag for å få norskundervisning – fryktar for framtidsdraumen

– Eg dømmer ikkje systemet og veit dei prøver å hjelpe, men det funkar ikkje heilt. Me har same mål. Me vil læra språk,...

Utviklingsminister om abortinnskrenking: – Abort må me tørre å stå opp for

– Det var interessant å høyre om korleis kvinner faktisk har det i verda, og kor få som eigentleg kan ta abort på trygge...

Ein meir praktisk skule skal snu norske elevars dalande motivasjon

Ho går no i gang med ei ny stortingsmelding om barn, ungdom og utdanning. – Vi skal ikkje snu opp ned på alt og gjere...

Koronapandemien påverkar yrkessvalet for éin av fem unge

«Jeg er veldig glad for at jeg har valgt å bli sykepleier fordi jeg har trygg jobb resten av livet og alle er ikke...

Kunnskapsministeren fredar eksamen

– Regjeringa har ikkje bede Utdanningsdirektoratet om å skrote eksamen eller ein plan om å avvikle eksamen som institutt, slo Brenna fast overfor Stortinget...

No er det for første gong over 300.000 studentar i Noreg

Hausten 2021 var det registrert 304.900 studentar ved universitet og høgskular i Noreg. Talet på studentar auka med 12.000 frå 2020 til 2021, skriv Statistisk sentralbyrå. ...

Rektorar vil ha lovfesta skriveprogram på nynorsk

Det viser ei undersøking som Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) har gjennomført i samarbeid med Pirion og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. 109 rektorar...

Utdanningsdirektoratet skal vurdere om eksamen skal skrotast for godt

Utdanningsdirektoratet jobbar no med å tilpasse eksamen til fagfornyinga og dei nye læreplanane, som kom i 2020. – På litt lengre sikt vil direktoratet òg...

Lova tillet forskjellsbehandling av homofile lærarar

– Eg har sett meg lei på at konservativt religiøse menneske skal kunne få rakke ned på, mobbe og diskriminere skeive, utan at dette...
ANNONSE

MEIR OM LHBT

MEST LESE