Ukrainske barn veks opp i bomberom

Marie Knutsen Bruntveit

Denne saka var først publisert hos Framtida Junior. Der kan du òg lese om ukrainske Dima (8) som endeleg får gå på skule att.

Krigen i Ukraina har ført til at 5.7 millionar barn har mista viktig tilgang på skule.

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettar og berekraft i UNICEF Norge.
Foto: Carl J Asquini / UNICEF Norge

– Er det noko barn verkeleg treng for å klara seg best mogeleg i ein truande og uføreseieleg situasjon, så er det rutinane, tryggleiken og læringa skulen gjev, meiner Kristin Oudmayer.

Ho er direktør for barn sine rettar og berekraft i UNICEF. Dei arbeidar for at barn sine rettar blir haldt ved lag i heile verda.

Går på skulen under bakken

Nesten dagleg skjer det nye bombeangrep i ukrainske byar. På grunn av angrepa er mange nøydde til å opphalde seg under bakken, i bomberom, t-banestasjonar og kjellarar.

– For mange barn i Ukraina er kvardagen skikkeleg utrygg og kaotisk. Nokre barn går i barnehage og på skule i bomberom langt under bakken, men mange får ikkje ein gong den mogelegheita, fortel Oudmayer.

Å gå på skulen er viktig for å veksa opp, utvikla sosiale eigenskapar og å få seg vener. Ungane som lever under bakken mistar mange av desse moglegheitene.

Ukrainske barn går på skule under bakken medan flyalarmane går. Foto: OLEKSANDR KHOMENKO/ Redd Barna

Angrep på sivile

I ein krig hender det ofte at sivile, altså dei som ikkje er med i militæret, blir angripne. I løpet av det siste året har mange sivile blitt utsette for bombeangrep. UNICEF fortel at kvardagen er skummel for ukrainske barn.

– Situasjonen for barna i Ukraina er kjempealvorleg og det hastar å få fram livsviktig hjelp til dei millionane av barn som lid, fortel Oudmayer.

– Angrepa og overgrepa mot sivile må opphøyra med det same, og me ber det internasjonale samfunnet om å sørgja for at dei som gjer brotsverk mot barn i Ukraina, blir stilt til ansvar, seier Birgitte Lange frå Redd Barna til Transit magasin.

Barn i Ukraina har korte tidsrom der det er trygt å gå ut for å leike. Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Lagar barnevenlege sonar

Oudmayer fortel at UNICEF og liknande organisasjonar går inn i urolege område der det er mange barn for å laga barnevenlege stader.

– På desse plassane kan barn vera trygge saman med vaksne. Der får dei leika, læra, tulla og tøysa samstundes som dei får høve til å snakka om det vonde dei har inni seg, fortel ho.


Har du fått med deg desse sakene? 

Les også: Det er eit år sidan Lidia (20) vakna opp til eksplosjonar

Lidia ligg på ei seng med ein labrador retriever.

Lidia med hunden Michael som no er med besteforeldra. Foto: Privat

KORLEIS HAR KRIGEN PÅVERKA UKRAINSKE BARN?

  • Over 1200 barn har blitt skadde eller drepne i løpet av krigen.
  • Nesten 6 millionar menneske er internt fordrive.
  • Nesten alle barna i landet manglar straum, oppvarming eller reint vatn.  
  • 5,7 millionar barn har mista viktig skulegang.
  • Tusenvis av barnehagar og skular har blitt øydelagde i bombeangrep.

Kjelde: UNICEF/FN