Nordiske elevar går tilbake i matematikk og lesnad

Norske elevar har aldri gjort det svakare i matte, naturfag og lesing. Også blant dansk og svensk skuleungdom står det dårleg til, viser Pisa-undersøkinga.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

15-åringar i 81 land er undersøkte, og elevar i Singapore gjer det best uansett emne. Av dei nordiske landa gjer Finland det best i lesnad og naturvitskap, men som i Sverige er alle målingar svakare enn i 2018.

Danmark er best i Norden på matematikk. Berre eit fåtal land kjem betre ut enn i 2019, det siste året før pandemien.

Noreg er blant landa som går mest tilbake sidan sist. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) skal onsdag møte med alle lærarorganisasjonane, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, KS og Sametinget om funna i Pisa-undersøkinga.

Svenske elevars kunnskapar i matematikk og lesnad har gitt ei jamt stigande kurve sidan sjokkåret 2012, men i år bikkar kurva nedover. Særleg markant er svekkinga i matematikk, både for gutar og jenter.

Også i leseforståing skårar svenske elevar dårlegare enn sist. Resultatet er nesten tilbake på 2012-nivå. Men i lesnad gjer jenter det vesentleg betre enn gutar, der 30 prosent blir rekna vere svake lesarar.

I Danmark er det stabilt nivå for naturfag, men tilbakegang både i matematikk og lesnad. Tendensen i Norden speglar resultatet for heile OECD-området. Danmark har aldri før opplevd så stort fall mellom to målingar og seier at covidpandemien og heimeundervisning har ein del av skulda.


Samsung-telefon med appane til Snapchat, WhatsApp, Instagram og YouTube ligg på eit bord.

Statsministeren i New Zealand Crisopher Luxon trur eit forbod mot mobilbruk vil hjelpe elevane med å fokusere betre. Illustrasjonsfoto: Photo by Christian Wiediger / Unsplash