ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Røyk

Tema: Røyk

Færre ungdommar røykjer, men fleire har prøvd hasj

I 1999 sa 24 prosent av norske 10.-klassingar at dei røykte dagleg. I 2019 var dette redusert til 2 prosent, viser nye tal frå...

Nesten ingen tenåringar røykjer

Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT) er Noregs største samling av helseopplysningar om ei befolkning, ifølgje P4. Undersøkinga viser utviklinga mellom 2007 og 2017. – Tala tyder på...

Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle sluttar å røykje

Ei gruppe nordiske forskarar har for første gong sett på kor mange krefttilfelle som kan førebyggjast dei neste tre tiåra om fleire kuttar røyken,...

KrF vil forby røyking på offentlege stader

– Vi opplever at mange tar kontakt fordi dei i sommarhalvåret slit med å vere ute enkelte stader fordi det går utover helsa deira,...

For første gong er det fleire som bruker snus enn røyk i Noreg

– Trass i nedgangen i daglegrøyking har den totale delen i befolkninga som dagleg brukar tobakk auka, seier førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Les...

Røyking på fest er livsfarleg

– Festrøykjarane er yngre og meir velutdanna enn dei som er daglegrøykjarar. Det verkar som om dei ikkje skjønar at røyking kan ha svært...

Islandsk ungdom best i Europa

Islandsk ungdom var verst i Europa på drikking av alkoholhaldige drikkar, røyking og narkotikabruk, men i dag er dei best i Europa. Til dømes...

Ny rapport: Færre og færre ungdomar røyker og drikk

Ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15 og 16-åringar dei siste par tiåra. Funna viser...

Dei snusar mest i Nord-Trøndelag

Blant unge i aldersgruppa 16 til 24 år er det no fleire som snusar enn som røykjer dagleg: Om lag fem prosent røykjer dagleg,...

Fleire døyr av røyk på verdsbasis

På grunn av befolkningsveksten er det fleire røykjarar og fleire som døyr av å røykje i dag enn i 1990, sjølv om det har...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE