ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Røyk

Tema: Røyk

Fotball utan røyk og snus

Unge og vaksne som er på sletta eller på eitt av Norway Cups arrangement i år, vert oppmoda til å la røyk og snus...

Røykelova vert strengare

Også barnehagane og skulane skal vere frie for tobakk. I butikkane blir det forbode med sjølvbetening av tobakksvarene. Automatane der varene er skjulte og...

– Auka snusbruk bra for folkehelsa

Ein ny studie av rus- og tobakksvanane til norske 16-åringar viser ein dramatisk nedgang i talet på daglegrøykjarar. Medan kvar fjerde 16-åring røykte i...

Dette tredoblar fråfallsrisikoen

Livsstil ser ut til å vere like viktig som psykisk helse når det gjeld risikoen for å droppe ut av skulen, syner ei ny...

Vil heve alders- grensa på røyk

– Ved førre revidering av tobakksskadelova meinte LHL at aldersgrensa burde setjast opp til 20 år. Stortinget valde å halde aldersgrensa på 18 år. Undersøkinga...

Vil forby sal av tobakk

– Ved ei slik utfasing av tobakk i Noreg tar vi førebygging og reduksjon av tobakksbruk på alvor, heiter det i forslaget som blei...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE