Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle sluttar å røykje

Om alle nordmenn stumpar røyken, kan 95.000 personar unngå røykjerelatert kreft dei neste 30 åra, ifølgje ein ny nordisk studie.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ei gruppe nordiske forskarar har for første gong sett på kor mange krefttilfelle som kan førebyggjast dei neste tre tiåra om fleire kuttar røyken, skriv Aftenposten.

Resultata vart nyleg publisert i det vitskapelege tidsskriftet European Journal of Cancer.

11 prosent av den norske befolkninga røykjer dagleg. Trass i at langt færre røykjer no enn for 20 år sidan, aukar talet tilfelle av lungekreft for kvinner. Samtidig er det ein liten nedgang for menn.

I 2016 fekk totalt 3.080 personar lungekreft i Noreg, det er det høgste talet som er registrert. Denne krefttypen står for 60 prosent av dei røykjerelaterte krefttilfella i landet.

Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret seier noko av forklaringa er at mange godt vaksne røykjarar har halde på sine røykjevanar.

– Dersom vi vil snu trendane med røykjerelatert kreft raskast mogleg, må vi få endå fleire 50- og 60-åringar til å slutte å røykje. Ikkje minst kvinner, påpeikar Ursin.

– Å slutte å røykje gir ein god gevinst sjølv om ein er over 50 år når ein sluttar. Og kanskje særleg for kvinner.